Vuosikertomus: Rahanpesun selvittelykeskuksen 25. toimintavuotta leimasivat toimintaympäristön muutokset ja kehityshankkeet

Julkaisuajankohta 27.2.2024 12.00
Uutinen

Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen vuoden 2023 vuosikertomus on julkaistu. Vuoden aikana selvittelykeskusta työllisti ilmoitusmäärien kasvu ja rikoksista erityisesti tietoverkkoavusteiset petokset.

Keskusrikospoliisiin 1.3.1998 perustetun Rahanpesun selvittelykeskuksen 25. toimintavuonna epäilyttäviä liiketoimia koskevien ilmoitusten määrä kasvoi edelleen. Vuonna 2023 selvittelykeskus vastaanotti 347 012 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Kasvu edellisvuoteen verrattuna oli huomattava, sillä vuonna 2022 vastaanotettiin 230 171 ilmoitusta. Pankkien tekemät ilmoitukset kasvoivat 49% verrattuna vuoteen 2022. Eniten ilmoituksia tekivät yleistä maksujenvälitystä tarjoavat ilmoitusvelvolliset.

Tietoverkkoavusteiset petokset työllistivät selvittelykeskusta myös vuonna 2023. Petosrikosten tekotavat ovat monimuotoistuneet ja petokset ovat usein valtioiden rajat ylittäviä. Rahanpesun selvittelykeskus teki ulkomaille 132 varojen pysäytyspyyntöä 23 eri maahan pääasiassa petosrikoksilla saatujen varojen pysäyttämiseksi. 

- Virtuaalivaluutalla havaittiin olevan merkittävä rooli yhtenä petosrikollisuuden välineenä. Rahanpesun selvittelykeskuksen petoksia koskevasta selvityksestä ilmenee, että petoksia koskeneiden riskiperusteisten ilmoitusten osuus kaikkien riskiperusteisten ilmoitusten lukumäärästä oli noin neljännes, kertoo Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö, rikostarkastaja Jaakko Christensen.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vaikutti vuonna 2023 edelleen operatiiviseen toimintaympäristöön. Rahanpesun selvittelykeskus pyrkii viranomaisyhteistyössä paljastamaan EU:n asettamien pakotteiden kiertämistä, ja on perustanut säännöstelyrikoksiin erikoistuneen ryhmän.

Vuoden aikana saapuneista ilmoituksista 111 koski terrorismin rahoittamisepäilyä. Lukumäärä kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna.

- Ilmoitusmäärän kasvuun pyritään vastaamaan erityisesi tietoteknisellä kehitystyöllä, jossa selvittelykeskuksen pitkäkestoinen panostus digitalisaatioon ja tekoälyn hyödyntämiseen on keskiössä, sanoo Christensen. 

Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2023

Keskusrikospoliisi Rikokset ja tutkinta Uutinen