Yhdenvertaisuusvaltuutetun suositukset huomioon poliisitoiminnassa

21.12.2021 13.26
Uutinen

Poliisihallitus suhtautuu myönteisesti yhdenvertaisuusvaltuutetun suosituksiin toimenpiteistä, joilla pyritään edistämään tietopohjaista keskustelua romaniyhteisön kanssa. Toimenpiteistä annetaan selvitys yhdenvertaisuusvaltuutetulle tämän edellyttämällä tavalla.

- Poliisin toiminnan ehdoton edellytys on kansalaisten luottamus kaikilta väestöryhmiltä. Ainoastaan tiettyyn väestöryhmään kohdistuva menettely ei voi olla osa normaalia poliisitoimintaa, eikä henkilön oikeuksiin ei koskaan voida puuttua ainoastaan tämän etnisen taustan perusteella, poliisijohtaja Janne Paavola Poliisihallituksesta toteaa.

Etninen profilointi kielletty poliisissa

Yhdenvertaisuusvaltuutetun suositukset liittyvät niin sanottuun KURI1-projektiin.

Helsingin poliisilaitoksella oli 2010-luvun puolivälissä erityisesti romaniväestöön kohdistunut ennaltaestämis- ja tiedonkeruuoperaatio KURI1. Poliisihallitus on asiaa 3.6.2021 koskevassa ratkaisussaan katsonut, operaatioon liittyvän toimintaohjeen yleisluonteiset kirjaukset olivat syrjinnän kiellon kannalta ongelmallisia. 

Poliisihallitus on ratkaisussaan kiinnittänyt Helsingin poliisilaitoksen huomiota syrjintää koskevien näkökohtien ja etnisen profiloinnin kiellon huomioimiseen kaikessa poliisitoiminnassa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on sittemmin ottanut asian myös itse käsiteltäväkseen. Valtuutettu on 21.12.2021 antamassaan kannanotossa suositellut sisäministeriölle ja Poliisihallitukselle toimenpiteitä, joilla kyetään edelleen mahdollistamaan tietopohjaista keskustelua romaniyhteisön kanssa sekä muita tarvittavia jatkotoimenpiteitä.

Poliisihallitus Poliisin toiminta ja kehittäminen Uutinen
Poliisihallitus
luottamus
yhdenvertaisuus