Diskrimineringsombudsmannens rekommendationer beaktas i polisarbetet

Utgivningsdatum 21.12.2021 13.26
Nyhet

Polisstyrelsen välkomnar Diskrimineringsombudsmannens rekommendationer om åtgärder för att främja en informationsbaserad dialog med romerna. Åtgärderna redogörs till Diskrimineringsombudsmannen i enlighet med begäran.

- Polisensverksamhetens absoluta förutsättning är medborgarnas förtroende från alla befolkningsgrupper. Förfaranden riktat enbart mot en specifik befolkningsgrupp kan inte ingå i det normala polisverksamheten, och individens rättigheter kan aldrig inkräktas enbart utifrån dennas etniska bakgrund, konstaterar polisdirektör Janne Paavola vid Polisstyrelsen.

Etnisk profilering är förbjuden vid polisen

Diskrimineringsombudsmannens rekommendationer avser det så kallade KURI 1-projektet.

Helsingfors polisinrättning hade i medlet av 2020-talet en förebyggande och informationsinsamlingsinsats KURI1 som var särskilt inriktad på den romska befolkningen. Polisstyrelsen ansåg i sitt beslut 3.6.2021 att de allmänna anteckningarna i direktiven för verksamheten var problematiska i fråga om diskrimineringsförbudet. Polisstyrelsen har i sitt beslut uppmärksammat Helsingfors polisinrättning på att överväga alla aspekter som rör diskriminering och förbudet mot etnisk profilering i all polisverksamhet.

Diskrimineringsombudsmannen har sedan dess själv tagit upp ärendet för behandling. Ombudsmannen har i sitt ställningstagande avgivet 21.12.2021 rekommenderat inrikesministeriet och polisstyrelsen åtgärder som även i fortsättningsvis ska möjliggöra en informationsbaserad dialog med romerna, samt andra nödvändiga uppföljningsåtgärder.

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen