Yhteinen ymmärrys tavoitteena ympäristörikosten ennaltaehkäisyssä ja torjunnassa

Julkaisuajankohta 18.5.2022 15.46
Uutinen

5.5.2022 järjetetyssä ympäristöasiain neuvottelupäivässä teemana oli ympäristörikosten ennaltaehkäisy, viranomaisyhteistyön tehostaminen, tekninen tutkinta ja henkilökohtainen tutustuminen.

Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella järjestettiin 5.5.2022 ympäristöasiain neuvottelupäivät, jossa kokoonnuttiin yhteen Oikeusministeriön, Sisäministeriön ja Ympäristöministeriön linjausten mukaisesti. Tämän kertaiset neuvottelupäivät pidettiin Keski-Pohjanmaalla alueellisen ympäristöstrategiatyöryhmän koolle kutsumana. Osallistujia oli kaikkiaan noin 60 henkilöä. 

Päivän teemana oli ympäristörikosten ennaltaehkäisy, viranomaisyhteistyön tehostaminen, tekninen tutkinta ja henkilökohtainen tutustuminen.

Ympäristörikoksien määrä on viime vuosina ollut lievässä kasvussa. Laajemmassa mittakaavassa se on merkittävä osa ns. harmaata taloutta. Ympäristörikoksella saavutetaan tai tavoitellaan usein huomattavaa taloudellista hyötyä. 

Ympäristörikosten esitutkintaa suorittavat Poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos. Rikostutkinnassa tarvitaan monien eri viranomaisten asiantuntemusta juuri laajan ympäristölainsäädännön sekä mm. kemikaalien moninaisen kirjon vuoksi. 

Pohjanmaan alueella toimivaan ympäristötyöryhmään kuuluu viranomaisia kunnista, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, Tullista, Rajavartiolaitokselta, Poliisista ja Syyttäjälaitokselta. Ympäristörikostorjunta on kaikkien hallinnonalojen yhteinen haaste. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että viranomaisten yhteistyö toimii saumattomasti. Strategisena linjauksena on varmistaa ympäristörikostorjunnan viranomaisyhteistyön toimivuus ja hyvien käytäntöjen jakaminen. 
 

Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjanmaan poliisilaitos Tutkimus- ja kehittämistoiminta Uutinen