Samsyn och förståelse målet vid förebyggande och bekämpning av miljöbrott

Utgivningsdatum 18.5.2022 15.46
Nyhet

Vid ett miljöseminarium på polisinrättningen i Österbottens område diskuterades förebyggande av miljöbrott, effektiveringen av myndighetssamarbete samt teknisk utredning.

Den 5.5.2022 ordnades ett miljöseminarium på polisinrättningen i Österbottens område, där man samlades enligt justitieministeriets, inrikesministeriets och miljöministeriets linjedragning. Mellersta Österbottens regionala miljöstrategigrupp hade sammankallat till årets seminarium. Totalt deltog ca 60 personer i seminariet. 

Temat för dagen var förebyggande av miljöbrott, effektiveringen av myndighetssamarbete, teknisk utredning, samt nätverkande. 

Antalet miljöbrott har stigit i sakta mak de senaste åren. I ett bredare perspektiv är miljöbrotten en omfattande del av så kallad grå ekonomi. Genom att begå miljöbrott uppnår man, eller strävar man ofta till, att uppnå ansenlig ekonomisk nytta. 

Förundersökning av miljöbrott utförs av polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet. I utredningen behövs många olika myndigheters sakkunskap pga den omfattande miljölagstiftningen och den stora mängden och mångfalden av kemikalier. 

I miljöarbetsgruppen som verkar på polisinrättningen i Österbottens område hör myndigheter från kommunerna, Närings-, trafik och miljöcentralen, Tullen, Gränsbevakningsväsendet, Polisen och Åklagarmyndigheten. Att bekämpa miljöbrott är en gemensam utmaning för alla förvaltningsområden. Därför är det av största vikt att myndigheternas samarbete är friktionsfritt. Den strategiska inriktningen är att säkerställa myndighetssamarbetets funktionalitet och dela med sig av god praxis då det kommer till bekämpning av miljöbrott. 
 

Forskning och utveckling Mellersta Österbotten Nyheter Polisinrättningen i Österbotten Södra Österbotten Österbotten