Yli 700 sai sakkoa ja liikennevirhemaksujakin 267 poliisin ajonopeusvalvonnassa

Julkaisuajankohta 25.4.2023 12.56
Uutinen

Liikennevalvonnassa ajonopeuksien valvonnalla on keskeinen rooli. Euroopan komissio antoi kesäkuussa 2019 EU:n liikenneturvallisuuspolitiikan linjaukset vuosille 2021–2030. Näissä linjauksissa turvallinen ajonopeus on yksi keskeinen tavoite.

Ajonopeus on merkittävä riskitekijä kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa. Ajonopeudella on monenlaisia vaikutuksia kuljettajan toimintamahdollisuuksiin ja onnettomuuksien seurauksiin. Nopeuden kasvaessa ajaminen vaikeutuu ja näin ollen riskit erilaisiin onnettomuuteen johtaviin virheisiin kasvavat.

Poliisi valvoi koko maan alueella ajonopeuksia 21.-23.4.2023 noin 3 000 työtuntia. Valvonnassa tavattiin 67 törkeästi liikenneturvallisuutta vaarantavaa sekä 97 kuljettajaa joiden käyttäytyminen ylitti vakavan piittaamattomuuden kriteerin, mikä tarkoittaa lähtökohtaisesti yli 30 km/h nopeudenylitytä. Sakkoja annettiin yhteensä 717 kappaletta ja liikennevirhemaksuja 267 kpl. 

17-vuotiaiden osalta 15 sai sakkoa ja neljää kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja neljää vakavasta piittaamattomuudesta.
 

Etusivun uutinen Poliisihallitus Rikokset ja tutkinta Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta