Ympäristölle vaarallisia jätteitä viedään laittomasti Suomesta ulkomaille entistä enemmän

Julkaisuajankohta 17.5.2021 9.01
Uutinen

Keskusrikospoliisi on tutkinut poikkeuksellisen laajaa ja kansainvälistä ympäristörikoskokonaisuutta vuoden 2020 alusta lähtien. Kokonaisuus koostuu yhteensä kolmesta epäillystä törkeästä ympäristön turmelemisesta, joihin liittyy osittain samat epäillyt. Ympäristölle vaarallinen laiton jätekauppa on kasvava ilmiö.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) sai syksyllä 2019 Viron kansainvälisistä jätesiirroista vastaavalta viranomaiselta tiedon Tallinnan satamassa pysäytetystä jätekuormasta. Kuorman tarkastuksessa selvisi, että jäte ei ollut siirtoasiakirjassa väitettyä rakennus- ja purkujätettä, vaan jätteen mekaanisessa käsittelyssä syntyvää hienojakoista alitetta, jonka siirtämiseen ei ollut lupaa. Selvisi, että yrittäjä ehti touko-lokakuussa 2019 viedä vääränlaisella luvalla 70 erässä noin 1700 tonnia alitetta ennen kuin jäi tarkastuksessa kiinni ja lupa peruttiin. Alite on hienoainesta, jota ei voida hyödyntää samaan tapaan kierrättämällä kuin rakennus- ja purkujätettä, ja siksi se tarvitsee oman jätteenvientiluvan.

SYKE teki asiasta tutkintapyynnön Keskusrikospoliisille (KRP), jossa asiaa alettiin tutkimaan epäiltynä törkeänä ympäristön turmelemisena. Tutkinnan aikana selvisi, että epäillyt ovat vieneet luvatta Viroon alitteen lisäksi yhteensä yli 860 tonnia muuntajaöljyä toukokuun 2018 ja marraskuun 2019 välisenä aikana.

Kokonaisuuden toinen tapaus liittyy SYKE:n Keskusrikospoliisille tekemään tutkintapyyntöön keväällä 2020. Pyynnön seurauksena poliisi selvitti, että toiminnanharjoittajaa oli syytä epäillä törkeästä ympäristön turmelemisesta. Toiminnanharjoittajan epäillään vieneen vuonna 2018 yhteensä noin 2600 tonnia vaaralliseksi jätteeksi luokiteltua jäteöljyä Viroon ilman jätesiirtolupaa.

Kolmas epäilty törkeä ympäristön turmeleminen koskee erään suomalaisen yhtiön sisäisessä tarkas-tuksessa tehtyä havaintoa, jonka mukaan heille tuotiin huhti-toukokuussa 2020 jäteöljyä Virosta. SYKE selvitti, että jätteen tuojat eivät olleet hakeneet jätesiirtoa varten tarvittavaa lupaa. Poliisi epäilee jätteen tuojia törkeästä ympäristön turmelemisesta. Esitutkinnassa epäillään, että Virosta tuotiin Suomeen 26 kuormassa luvatta yhteensä noin 670 tonnia jätettä. Havainnon tehneen suomalaisen yhtiön toiminnassa ei ole syytä epäillä rikosta.

Rikoskokonaisuus paljastettiin viranomaisyhteistyöllä

Kokonaisuudessa tutkittaviin jätesiirtoihin liittyy suomalaisia ja ulkomaalaisia henkilöitä sekä yhtiöitä. Esitutkintakokonaisuudessa on rikoksesta epäiltynä kuusi henkilöä ja asiakokonaisuuksiin liittyy suoranaisesti seitsemän yhtiötä. Rikoskokonaisuuden kolmea tapausta yhdistää osittain samat epäillyt. Poliisi pyrkii selvittämään ja takavarikoimaan epäillyistä rikoksista saadun rikoshyödyn.

– Esitutkinnassa on kuulusteltu lukuisia henkilöitä ja tehty erittäin tiivistä viranomaisyhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Poliisi perusti yhteisen tutkintaryhmän Viron esitutkintaviranomaisten kanssa. Esitutkinta on edelleen kesken, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Lauri Pajunoja Keskusrikospoliisista.

Katsaus kansainvälisiin laittomiin jätesiirtoihin

Jäterikollisuus on yksi merkittävimmistä ympäristörikollisuuden uhkakuvista Suomessa. Laittoman jätekaupan tilannekuva selviää valvontaviranomaisten Keskusrikospoliisin, Tullin ja Suomen ympäristökeskuksen julkaisemasta ajankohtaiskatsauksesta.

Maailmanlaajuisesti laittoman jätekaupan tuotot on arvioitu yhtä suuriksi kuin huumausaineiden salakuljetuksella saatavat tuotot.

– Keski-Euroopassa rajat ylittävä jätteiden kuljetus ja "dumppaus" ovat vakavaa ja osittain järjestäytyneen rikollisuuden harjoittamaa toimintaa, jossa tavoitellaan suuria rikoshyötyjä. Paljastettujen laittomien jätevientitapausten valossa voidaan päätellä Suomen olevan osana Keski-Euroopan rikosilmiötä, sanoo ympäristörikoskoordinaattori, rikoskomisario Riku Lindqvist Keskusrikospoliisista.

Keskusrikospoliisi Rikokset ja tutkinta Uutinen