Automurrot ja käyttövarkaudet

Automurrot ja käyttövarkaudet 

Suomi on moottoriajoneuvoihin liittyvissä rikoksissa koko Eurooppa huomioiden turvallisimmasta päästä.  Autoja varastetaan Suomessa vähiten koko EU:n alueella. Myös kateisiin jäävien autojen osuus on Suomessa pieni.

Käyttövarkaudet yleisimpiä 

Rikoslaissa erotetaan moottorikulkuneuvon varastaminen, käyttövarkaus ja luvaton käyttö. Varkaudesta on kyse silloin, kun ajoneuvo anastetaan tarkoituksena esimerkiksi myydä se edelleen – sellaisenaan tai osiin purettuna. Näillä rikoksilla tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä ja toiminta voi olla pitkälle organisoitua.

Kaikista moottorikulkuneuvoihin kohdistuneista ”varkauksista” vain vähemmistö on tällaisia rikoksia, sillä tavallisimmin on kyse moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta. Käyttövarkaudessa ajoneuvo viedään ilman lupaa omistajaltaan ja sitä käytetään tietyn lyhyehkön ajan, jonka jälkeen se hylätään. Vakavampia käyttövarkauksia ovat ne, joissa samalla anastetaan kulkuneuvosta irtainta omaisuutta tai sitä muutoin vahingoitetaan. 

Luvallisesti, esimerkiksi vuokrattuna käyttöön saadun auton palauttamatta jättäminen, ei yleensä ole käyttövarkaus vaan luvaton käyttö.

Ajonestolaiteet parantavat autojen suojaa

Merkittävänä syynä moottorikulkuneuvoihin kohdistuvien rikosten vähenemiseen on erilaisten rikoksentekoa vaikeuttavien ajonestolaitteiden käyttö autokannassa. Sähköinen
käynnistyksenestolaite tuli pakolliseksi kaikissa uusissa henkilöautoissa vuonna 1998.
  
Valitettavasti rikollisten tekotavat ja tekniset rikoskeinot kehittyvät jatkuvasti. Myös niin sanottujen arvoautojen suoja on murrettavissa autojen käyttöä mukavoittavan ja rikoksia estävän tekniikan osalta. 

Autovaras on usein päihtynyt

Moottoriajoneuvojen käyttövarkaudet ja luvattomat käytöt vaarantavat myös liikenneturvallisuutta. Nopeusrajoituksista piittaamattomuus on yleistä ja autonanastajat ovat usein päihtyneitä. Tutkimuksissa on todettu, että käyttövarkauksiin syylliseksi epäillyistä noin joka kolmas (31 %) oli tekoajankohtana alkoholin ja/tai jonkin muun päihteen vaikutuksen alaisena.

Poliisin tekninen tutkija valokuvaa auton takaosaa. Tunnisteliivin selkämys etualalla.