Navigeringsmeny

Bilinbrott och bruksstöld

Bilinbrott och bruksstöld

Finland är ett av de tryggaste landen i Europa beträffande brott som är relaterade till motorfordon. Antalet bilstölder är t.ex det minsta i EU. Även andelen försvunna bilar är litet.

Bruksstölder vanligast 

Strafflagen skiljer åt stöld av motorfordon, bruksstöld och olovligt bruk. Det är fråga om stöld, när fordonet blir stulet i försäljningssyfte – som helt eller i delar. Dylika stölder utförs för att uppnå ansenlig ekonomisk nytta. Den brottsliga verksamheten kan i sådana fall vara långt organiserad.

Endast en liten andel av “stölderna” som gäller motorfordon är sådana här brott. Det vanligaste är bruksstöld av motorfordon. Vid en bruksstöld tar tjuven olovligen motorfordonet och använder det en kort tid, varefter det överges. De allvarligare bruksstölderna är sådana där gärningsmannen stjäl lösöre från fordonet eller skadar det på annat sätt. 

Då gärningsmannen fått fordonet i sitt bruk, t.ex genom att hyra det, och inte återbördar det, är det vanligen inte fråga om bruksstöld, utan olovligt bruk.

Startspärren förbättrar bilens skydd

En av orsakerna till att brotten som gäller motorfordon minskar är startspärrarna, som försvårar brotten. Elektrisk startspärr har varit obligatorisk i alla nya personbilar sedan år 1998.
  
Tyvärr utvecklas brottslingarnas metoder och tekniska hjälpmedel ständigt. Även det tekniska skyddet i bilar av cabrioletmodell kan forceras. 

Vanligt att biltjuven är berusad

Bruksstölderna av motorfordon och de olovliga bruken av motorfordon innebär också en risk för trafiksäkerheten. Nonchalans mot hastighetsbegränsningarna förekommer allmänt, samtidigt som gärningsmännen ofta är berusade.

Studier visar att en tredjedel (31 %) av dem som varit misstänkta för bruksstöld var påverkade av alkohol och/eller andra rusmedel när gärningen begicks.

Polisens tekniska undersökare fotograferar bakdelen på en bil. En identifieringsvästs ryggsida i förgrunden.