Bingoluvat - hero

Bingoluvat

Bingopeli on numeroarvontapeli, jossa pelaaja voi voittaa tavaraa tai tavaraan tai palveluihin vaihdettavissa olevia lahja- tai ostokortteja. Kortit eivät saa olla vaihdettavissa rahaan. Tavaravoittojen lisäksi voittona voidaan antaa oikeus yhteen tai useampaan uuteen peliin.

Keltaisia bingopalloja läheltä kuvattuna, osassa näkyvissä pallon kirjain-numero yhdistelmä

Navigointivalikko

Bingoluvat - yleistä - heron alapuoli

Bingopelissä käytetään pelitositteita. Pelitosite on ruudukko, jossa on numeroita satunnaisessa järjestyksessä. Pelissä arvotaan numeroita, jotka pelaajat merkitsevät pelitositteeseensa, jos numero tositteesta löytyy. Bingolla tarkoitetaan bingopelissä voittamista. Bingon saa pelaaja, jolla on pelitositteessaan arvotut numerot oikeassa järjestyksessä, esimerkiksi vaakarivissä.

Bingopeliä pelataan peliä varten hyväksytyssä paikassa. Tilan on oltava pelin järjestämiseen sopiva ja tarkoituksenmukainen. Tilan tulee myös sopia yleisön kokoontumiseen.

Pelitosite voi olla perinteinen paperinen pelilipuke tai sähköisessä muodossa oleva pelilipuke.

Bingopelin toimeenpano on luvanvaraista. Bingolupa voidaan myöntää yleishyödyllisille yhteisöille tai säätiöille. Liiketoimintaa harjoittava yritys tai yksityishenkilö eivät voi saada bingolupaa. Bingopelin tuotto on käytettävä yleishyödylliseen tarkoitukseen.

 

Ohjeet bingon järjestäjälle

Ohjeet bingon järjestäjälle

Hae bingolupaa kirjallisesti. Lupa voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi. Jos haluat jatkaa bingopeliä, tee uusi hakemus hyvissä ajoin ennen edellisen luvan päättymistä. Et saa jatkaa bingopeliä, jos lupa on päättynyt eikä uutta lupaa ole myönnetty.

Bingolupaviranomainen on Poliisihallitus. Poliisihallituksen käsittelyaika bingolupa-asioissa on noin 4-6 viikkoa.

Jos haet bingolupaa ensimmäistä kertaa, esitä selvitys pelin toimeenpanossa käytettävien arvontajärjestelmien luotettavuudesta. Sinun on myös esitettävä selvitys pelitilan soveltuvuudesta pelin toimeenpanopaikaksi ja yleisön kokoontumistilaksi. Jos jatkat bingopelin toimeenpanoa, sinun ei tarvitse uudessa hakemuksessa esittää uutta selvitystä, jos arvontajärjestelmät ja pelitila ovat samat kuin edellisessä bingoluvassa.

Bingopelin tarkoituksena on tuottaa varoja yleishyödylliseen toimintaan. Siksi bingopeli on järjestettävä tuloa tuottavalla tavalla. Jos toiminta on tappiollista kahtena peräkkäisenä tilivuotena tai jos pelin tuotto jää hyvin pieneksi verrattuna osallistumismaksuista kertyneeseen tuloon, voidaan bingolupa myöntää vain erityisestä syystä. Luvan hakijan tulee tällaisissa tilanteissa perustella, miksi lupa edelleen tulisi myöntää. Perustelu voidaan antaa lupahakemuksen lisätietoja-kohdassa tai erillisellä liitteellä.

Pelaajille jaettavien voittojen määrää on rajoitettu. Pelaajille jaettavien voittojen enimmäisarvo ei saa ylittää 75 % 12 kuukauden kokonaismyynnin arvosta. Samalla on seurattava, ettei jaettavien voittojen arvo ylitä 95 % kokonaismyynnin arvosta yhdenkään kalenterikuukauden aikana. 
Bingolupaan liittyy aina tilitysvelvollisuus. Tee bingotilitys erikseen jokaiselta luvassa määrätyltä tilityskaudelta. Älä muuta luvassa määrättyjä tilityskausia. Tee tilitys kahden kuukauden kuluessa tilityskauden päättymisestä Poliisihallitukselle. Jos yhteisölläsi on ollut bingolupa aiemmin, uutta lupaa ei myönnetä, jos tilitys on laiminlyöty. 

Bingopelin tuotosta on maksettava arpajaisveroa. Uutta bingolupaa ei myönnetä, jos veron maksaminen on laiminlyöty. Lisätietoa arpajaisverosta ja sen maksamisesta antaa verohallinto.

Bingopelilupa on maksullinen. 
 

Bingolupahakemuksen liitteet

Bingolupahakemuksen liitteet

Liitä lupahakemukseen seuraavat asiakirjat:

  • Toimintakertomus tai muu selvitys hakijan toiminnasta. Toimintakertomus on ensisijainen liite. Muuta selvitystä voit antaa, jos toimintakertomusta ei ole.
  • Ote bingopelin toimeenpanoa koskevasta pöytäkirjasta. Tällä tarkoitetaan kokouspöytäkirjanotetta siitä kokouksesta, jossa bingopelin järjestämisestä on tehty päätös.
  • Jäljennös viimeksi hyväksytystä tilinpäätöksestä (tarkastettu ja allekirjoitettu tilinpäätös). Tilinpäätökseen sisältyy myös tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto.
  • Jäljennös yhteisön tai säätiön säännöistä.
  • Yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteriote / ote julkisoikeudellisen yhdistyksen ylläpitämästä rekisteristä. Ote saa olla enintään 3 kk vanha, laskettuna lupahakemuksen päiväyksestä.
  • Bingopelin säännöt.

Bingoluvat: lomakkeet