Henkilökortti alaikäiselle

Henkilökortti alaikäiselle

Pienikin lapsi tarvitsee oman matkustusasiakirjan. Voit täyttää alaikäisen hakemuksen verkossa samalla tavalla kuin täysi-ikäisenkin, mutta hänen on useimmissa tapauksissa käytävä poliisiasemalla tunnistettavana.

Käynti tarvitaan, jos hakijan edellinen passi tai henkilökortti myönnettiin, kun hän oli alle 12-vuotias. Näin on siinäkin tapauksessa, että hakija on edelleen alle 12-vuotias. Lapsen tunnistamiseen paneudutaan erityisen huolellisesti, koska kasvonpiirteet muuttuvat alaikäisellä nopeasti.

2.8.2021 tai sen jälkeen myönnettävän matkustusoikeudellisen henkilökortin siru sisältää haltijansa biometrisinä tunnisteina sormenjäljet ja kasvokuvan. Alle 12-vuotiaalta ei kuitenkaan oteta sormenjälkiä, jolloin sirulla on biometrisenä tunnisteena ainoastaan haltijan kasvokuva.  

Poliisin lupatyöntekijä ojentaa alaikäisen henkilökorttia asiakkaalle. Henkilökortin kannessa lukee teksti specimen.

Asiointi poliisiasemalla

Hakija aina mukaan: Poliisiasemalla asioitaessa alaikäisen hakijan on oltava henkilökohtaisesti paikalla, vaikka hän olisi vasta vauva.

Huoltaja mukaan: Jos hakija on alle 15-vuotias, ainakin yhden huoltajan on oltava mukana. 15 vuotta täyttänyt alaikäinen voi asioida poliisiasemalla ilman huoltajiaan, jos hänellä on huoltajilta kirjallinen suostumus ja hänen henkilöllisyydestään voidaan varmistua.

Lapsen henkilöllisyyden todistaminen: Lapsen henkilöllisyys todistetaan lähtökohtaisesti passilla tai henkilökortilla. Jos niitä ei ole, hänet pyritään tunnistamaan muilla keinoin. Tarvittaessa alaikäinen voidaan tunnistaa huoltajan tunnistamisen kautta.

Huoltajien suostumukset

Alaikäisen henkilökorttihakemukseen tarvitaan kaikkien huoltajien suostumus.

Verkossa tehty hakemus: Huoltajat voivat antaa suostumuksensa verkossa tai toimittaa ne paperilla poliisiasemalle. Hakemuksen tekevä huoltaja antaa suostumuksensa suoraan hakemukseen. Muut huoltajat voivat vastata suostumuspyyntöön kirjautumalla poliisin verkkopalveluun. Suostumuksen voi myös käydä antamassa henkilökohtaisesti poliisiasemalla.

Poliisiasemalla tehty hakemus: Jos hakemuksen tekee lupatiskillä, läsnä olevat huoltajat voivat antaa suostumuksensa suullisesti. Ne huoltajat, jotka eivät ole läsnä, toimittavat suostumuksensa kirjallisesti. 

Lataa suostumuslomakkeen pohja: Suostumuslomake.

Jos suostumusta ei anneta: Henkilökortti voidaan myöntää ilman toisen huoltajan suostumusta vain erityisestä syystä, jos joltakin huoltajalta ei matkan, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi voida saada suostumusta.

Alaikäiselle hakijalle voidaan ilman huoltajien suostumusta myöntää ainoastaan alaikäisen matkustusoikeudeton henkilökortti.

Henkilökortti alaikäiselle infoboksi

Lupahakemusten ja ilmoitusten maksutaulukko

Tutustu henkilökortteja koskeviin maksuihin sivun Maksutaulukko kohdassa Henkilökortit.