Torju korruptiota

Torju korruptiota

Korruptio on vaikutusvallan väärinkäyttöä edun tavoittelemiseksi. Korruptio esiintyy usein epäeettisten etuuksien antamisena ja ottamisena, eturistiriitoina ja suosimisena sekä epäeettisenä päätösten valmisteluna. Korruptio tapahtuu usein muodollisten päätöksentekorakenteiden ulkopuolella. 

Yleensä korruptio rinnastetaan rahan, palvelun tai muun edun antamiseen tai vastaanottoon vastuullisessa asemassa olevalle henkilölle vastapalvelun toivossa. Lahjuksen ei tarvitse olla raha, vaan se voi olla esimerkiksi lomamatka, alennus tuotteista, kestitseminen tai jokin muu etu. Lahjonta on vain yksi korruption muoto, valtaosa korruptiosta ilmenee muulla tavalla.

Vältä hyvä veli -verkostoja

Huomioi eturistiriidat organisaation intresseissä. Ristiin menevät intressit saattavat vaarantaa motivaation ja päätöksentekokyvyn. 

Vältä kaksoisroolia eli tilannetta, jossa henkilöllä on samanaikaisesti kaksi roolia esimerkiksi tarjouskilpailuun osallistuvana tahona ja päätöksentekijänä.

Älä aseta tiettyä henkilöä, yritystä tai muuta toimijaa oikeudettomasti muiden edelle. Älä suosi sukulaisia tai avusta ystäviä tai tuttavia vastavuoroisesti ja oikeudettomasti. Hyvä veli -verkostoilla tarkoitetaan enemmän tai vähemmän suljettuja piirejä, joiden toiminta perustuu vastavuoroisuuteen ja epäeettiseen suosintaan.


Työkaluja ja lisätietoa korruption torjuntaan Oikeusministeriön ylläpitämältä Korruptiontorjunta.fi-sivustolta