Talousrikokollinen vie yhteisestä pussista -hero

Talousrikollinen vie yhteisestä pussista

Talousrikollisuudessa yritystoimintaa käytetään hyväksi taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi. Laissa määrättyjä velvollisuuksia saatetaan laiminlyödä tai yritystoimintaa käyttää rikollisiin tarkoituksiin.

Talousrikollinen vie koko yhteiskunnan pussista jättäessään noudattamatta yhteisiä pelisääntöjä. 

Etualalla kädet pitelevät avointa lompakkoa, josta näkyy seteleitä.

Navigointivalikko

Talousrikokset hero alapuolinen teksti

Tyypillisimmät talousrikokset ovat veropetoksia, kirjanpitorikoksia, velallisen epärehellisyyttä ja erilaisia petoksia. Talousrikosten tutkinnassa poliisin yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Verohallinto, ulosottoviranomainen sekä vakuutusyhtiöt, joiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. 

Talousrikokset

Talousrikokset

Talousrikokset ovat yritysten tai yhteisöjen toiminnassa tapahtuvia rikoksia, joilla tavoitellaan taloudellista hyötyä. Talousrikokseksi katsotaan myös muu hyötymistarkoituksessa tehty rikos, jolla on kytkös liiketoimintaan. 

Poliisin tutkimista talousrikosasioista suurin osa on vero-, kirjanpito- ja velallisen rikoksia sekä avustus- ja petosrikoksia. Talousrikoksiin liittyy usein myös rahanpesu, jolla rikollisen rahan alkuperä pyritään häivyttämään.

Talousrikokseen voi syyllistyä myös laiminlyömällä lakisääteisiä, taloudellisia tai muita velvoitteita, kuten työturvallisuus- tai ympäristömääräyksiä.

Talousrikollisuutta torjutaan viranomaisyhteistyössä

Poliisi tekee viranomaisyhteistyötä sekä kansallisesti että kansainvälisesti talousrikollisuuden torjumiseksi ja tutkimiseksi. Rikoksella saadun hyödyn jäljittäminen ja poisottaminen sekä vahingonkorvausten turvaaminen ovat osa poliisin talousrikostutkintaa.

Poliisi on mukana talousrikostorjuntaviranomaisten yhteisessä Harmaa talous & talousrikollisuus -sivustossa, joka tarjoaa ajankohtaista tietoa talousrikollisuudesta. Sivustolta löydät tietoa myös siitä, miten toimia oikein ja suojaudut talousrikollisuuden haitoilta.