Lähisuhdeväkivalta

Lähisuhdeväkivalta

Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa

 • nykyistä tai entistä kumppania
 • lasta
 • lähisukulaista
 • muuta läheistä kohtaan.

Usein lähisuhdeväkivalta tapahtuu kodeissa tai muilla yksityisillä paikoilla. Väkivalta on saattanut jatkua pitkään eikä välttämättä tule heti poliisin tietoon. 

Lähisuhdeväkivallalla on merkittäviä vaikutuksia koko perheeseen, vaikka väkivalta kohdistuisi vain johonkin sen jäseneen. Väkivallan uhri voi olla vaikeassa asemassa, jos hän on esimerkiksi taloudellisesti riippuvainen tekijästä. Pelko ja häpeä estävät usein uhria ottamasta yhteyttä poliisiin. 

Ikkunalaudalla istuu pehmonalle katsoen ulos.

Poliisilla velvollisuus tehdä rikosilmoitus lähisuhdeväkivallasta

Poliisi on lain mukaan velvollinen tekemään viran puolesta rikosilmoituksen lähisuhteessa tapahtuvasta väkivallasta. Tällä pyritään siihen, että väkivaltaan voidaan puuttua. Poliisi voi ohjata hakemaan lähestymiskieltoa tai määrätä väliaikaisen lähestymiskiellon, joka vahvistetaan tuomioistuimessa. 

Lähisuhdeväkivallan muotoja voivat olla esimerkiksi parisuhdeväkivalta, seurusteluväkivalta, lapsen kaltoinkohtelu, kunniaväkivalta, ikääntyneiden kaltoinkohtelu tai vammaisiin, seksuaalivähemmistöihin ja muihin erityisryhmiin kohdistuva väkivalta.

Mikäli olet joutunut tai pelkäät itsesi tai perheenjäsenesi joutuvan väkivallan kohteeksi:

 • Akuutissa tilanteessa soita 112.
 • Etsi apua ongelmaan. Auttavia tahoja on paljon. Ota yhteyttä poliisiin, sosiaaliviranomaisiin, Rikosuhripäivystykseen, ensi- ja turvakotiin tai muuhun auttavaan tahoon. Joskus hyvälle ystävälle kertominen ja avun pyytäminen voi auttaa alkuun asian selvittämisessä. 
 • Mieti itsellesi turvasuunnitelma.
 • Jos tilanne ei ole kiireellinen, apua voi saada erilaisista neuvontaorganisaatioista.
 • Muista, että myös väkivaltainen henkilö voi saada apua.
 • Älä viivyttele. Avun hakeminen auttaa myös muita perheenjäseniä. 
 • Ensimmäinen lyönti on harvoin viimeinen.


Auttavien tahojen linkit poliisin verkkosivuilla