Lähisuhdeväkivalta

Lähisuhdeväkivalta

Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa

 • nykyistä tai entistä kumppania
 • lasta
 • lähisukulaista
 • muuta läheistä kohtaan.

Usein lähisuhdeväkivalta tapahtuu kodeissa tai muilla yksityisillä paikoilla. Väkivalta on saattanut jatkua pitkään eikä välttämättä tule heti poliisin tietoon. 

Lähisuhdeväkivallalla on merkittäviä vaikutuksia koko lähipiiriin, vaikka väkivalta kohdistuisi vain johonkin sen jäseneen. Väkivallan uhri voi olla vaikeassa asemassa, jos hän on esimerkiksi taloudellisesti riippuvainen tekijästä.

Pelko ja häpeä estävät usein uhria ottamasta yhteyttä poliisiin. Väkivalta on kuitenkin aina rikos, josta tekijän tulee joutua vastuuseen. Väkivaltainen käytös harvoin jää yhteen kertaan, vaan sillä on taipumus uusiutua ja pahentua. Pahimmassa tapauksessa väkivaltainen kierre voi päättyä lopullisiin tekoihin.

Ikkunalaudalla istuu pehmonalle katsoen ulos.

Poliisilla velvollisuus tehdä rikosilmoitus lähisuhdeväkivallasta

Poliisi on lain mukaan velvollinen tekemään viran puolesta rikosilmoituksen lähisuhteessa tapahtuvasta väkivallasta. Tällä pyritään siihen, että väkivaltaan voidaan puuttua. Poliisi voi ohjata hakemaan lähestymiskieltoa tai määrätä väliaikaisen lähestymiskiellon, joka vahvistetaan tuomioistuimessa. 

Lähisuhdeväkivallan muotoja voivat olla esimerkiksi

 • parisuhdeväkivalta
 • seurusteluväkivalta
 • lapsen kaltoinkohtelu
 • kunniaväkivalta
 • ikääntyneiden kaltoinkohtelu
 • vammaisiin, seksuaalivähemmistöihin ja muihin erityisryhmiin kohdistuva väkivalta.

Toimi näin, jos olet joutunut tai pelkäät joutuvasi lähisuhdeväkivallan uhriksi

 • Akuutissa tilanteessa soita 112. Jo tapahtuneissa ja toistuvissa tilanteissa tee rikosilmoitus poliisilaitoksella tai verkossa.
 • Ota yhteyttä auttaviin palveluihin. Lähisuhdeväkivallan uhreja auttavat mm. sosiaaliviranomaiset, Rikosuhripäivystys, Ensi- ja turvakotien liitto ja monet muut järjestöt. Auttavien tahojen kautta on mahdollista pyytää tukihenkilöä, jonka kanssa tilannetta voi käsitellä luottamuksellisesti ja joka voi tukea rikosilmoituksen tekemisessä ja rikosprosessissa. Auttavien tahojen verkkosivuilta löytyy hyödyllistä tietoa lähisuhdeväkivallan uhreille. Apua tarjotaan myös pariskunnille yhdessä sekä väkivaltaa todistaneille lapsille.
 • Turvasuunnitelman avulla voi varautua etukäteen uhkaavien tilanteiden varalle. Ohjeet turvasuunnitelman tekemiseen löydät esimerkiksi Nettiturvakodin sivuilta
 • Esimerkiksi pelko tai häpeä voivat olla esteinä avun hakemiselle. Silloin hyvälle ystävälle kertominen ja avun pyytäminen voi auttaa alkuun asian selvittämisessä. Muista, että et ole yksin. Lähisuhdeväkivalta voi koskettaa ketä tahansa, eikä se katso ikää, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, kulttuuria tai taloudellista asemaa.

Toimi näin, jos epäilet läheisesi olevan lähisuhdeväkivallan uhri

 • Ota huolesi rohkeasti puheeksi. Kerro, että apua on saatavilla niin poliisilta kuin järjestöiltäkin. Väkivalta harvoin loppuu itsestään, vaan sillä on taipumus jatkua ja pahentua.
 • Jos kuulet esimerkiksi naapurista ääniä, joita epäilet väkivallaksi tai sen uhkaksi, soita 112. Soittosi voi pelastaa ihmishengen.
 • Jos olet huolissasi lapsen, aikuisen tai iäkkään henkilön huolenpidosta, terveydestä tai turvallisuudesta, sosiaalihuollolle voi tehdä ilmoituksen esimerkiksi kaupunkien nettisivuilla olevien lomakkeiden kautta.
 • Rikoslaissa (RL 15:10) on velvoite ilmoittaa viranomaiselle tai uhkan kohteelle, jos tietää törkeän rikoksen olevan valmisteilla. Tällaisia rikoksia ovat mm. raiskaus, lapsen törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä pahoinpitely. Poliisille vihjeen voi ilmoittaa sähköpostilla tai nimettömästi verkkosivuillamme. Lue lisää vihjeen jättämisestä poliisille.

Toimi näin, jos pelkäät syyllistyväsi väkivaltaan lähisuhteessa tai olet jo syyllistynyt siihen

Hae rohkeasti apua. Väkivaltaiseen käyttäytymiseen ja sen taustalla oleviin syihin saa apua. Läheisiin kohdistettu väkivalta aiheuttaa usein myös tekijälle ahdistusta, häpeää ja masentuneisuutta.

Avun hakeminen on tärkeä ensiaskel väkivallasta eroon pääsemiseksi. Väkivalta harvemmin loppuu itsestään. Sillä on myös taipumus siirtyä sukupolvelta toiselle ongelmien ratkaisumallina. Siksi väkivallan kierteen pysäyttäminen on erittäin tärkeää. Vastuu väkivallasta on aina väkivallan tekijällä. 

Tarjolla on erilaisia auttavia palveluita. Apua kannattaa hakea jo ennen kuin fyysistä väkivaltaa ehtii tapahtua. Palvelut ovat luottamuksellisia, ja niitä saa kasvotusten, puhelimitse ja verkossa.