Lupa tien sulkemiseen

Lupa tien sulkemiseen

Uuden 1.6.2020 voimaan tulleen tieliikennelain mukaan tien tilapäisestä sulkemisesta päättää se, jolla on oikeus asettaa liikenteenohjauslaite. Kiireellisessä tapauksessa tien voi sulkea tilapäisesti liikenteenvalvoja tai pelastusviranomainen.

Nopeuskilpailun moottorikäyttöisille ajoneuvoille saa järjestää vain suljetulla tiellä. Tien tilapäistä sulkemista koskeva päätös on lähetettävä viipymättä poliisille tiedoksi.

Päätös tulee lähettää tapahtumapaikan poliisilaitoksen kirjaamoon.

Poliisilaitosten kirjaamojen sähköpostiosoitteet:

Helsingin poliisilaitos: kirjaamo.helsinki@poliisi.fi
Hämeen poliisilaitos: kirjaamo.hame@poliisi.fi
Itä-Suomen poliisilaitos: kirjaamo.ita-suomi@poliisi.fi
Itä-Uudenmaan poliisilaitos: kirjaamo.ita-uusimaa@poliisi.fi
Kaakkois-Suomen poliisilaitos: kirjaamo.kaakkois-suomi@poliisi.fi
Lapin poliisilaitos: kirjaamo.lappi@poliisi.fi
Lounais-Suomen poliisilaitos: kirjaamo.lounais-suomi@poliisi.fi
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos: kirjaamo.lansi-uusimaa@poliisi.fi
Oulun poliisilaitos: kirjaamo.oulu@poliisi.fi
Pohjanmaan poliisilaitos: kirjaamo.pohjanmaa@poliisi.fi
Sisä-Suomen poliisilaitos: kirjaamo.sisa-suomi@poliisi.fi

Lupa tien sulkemiseen kuva

Poliisin tunnuksellinen "maija" tiellä, kyydissä kaksi poliisia, sivuikkuna auki.