Tillstånd för avstängning av väg

Tillstånd för avstängning av väg

Enligt den nya vägtrafiklagen som trädde i kraft 1.6.2020 beslutar den som har rätt att uppsätta en trafikanordning om tillfällig avstängning av väg. I brådskande fall kan en väg stängas av tillfälligt av trafikövervakaren eller räddningsmyndigheten.

Hastighetstävlingar för motordrivna fordon får endast ordnas på en avstängd väg. Beslutet om tillfällig avstängning av en väg ska utan dröjsmål skickas för kännedom till polisen.

Lupa tien sulkemiseen kuva sv

Poliisin tunnuksellinen "maija" tiellä, kyydissä kaksi poliisia, sivuikkuna auki.