Navigointivalikko

Miehittämätön ilmailu

Miehittämätön ilmailu

Poliisi on lyhyessä ajassa noussut Suomen suurimmaksi miehittämättömän ilmailun toimijaorganisaatioksi.

Poliisi käyttää miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä (Remotely Piloted Aircraft System, RPAS) hyödyksi kaikessa toiminnassaan ja ne ovat poliisille arjen työväline monen muun perinteisemmän teknologian joukossa. 

Koulutusta ja kalustoa

Käytön tavoitteena on ensisijaisesti tukea ja korvata ihmisen tekemää työtä. Miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä lisätään poliisin työn tuottavuutta, parannetaan sen laatua ja edistetään työturvallisuutta. Jokaisessa poliisilaitoksessa on ilma-aluskalustoa ja riittävä määrä koulutuksen saaneita poliiseja. 

Poliisilla on tällä hetkellä yli 400 koulutettua lentäjää ja vuoden 2020 loppuun mennessä lisensoitujen kauko-ohjaajien määrä nousee yli 500:n. Poliisin miehittämättömän ilmailun koulutus koostuu kolmen eritasoisen koulutuksen muodostamasta kokonaisuudesta: 

  • RPAS kauko-ohjaajakoulutuksesta
  • RPAS kouluttajakoulutuksesta
  • uutena v. 2019 aloitetusta lentotoiminnan johtamiskoulutuksesta.

Miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä on tällä hetkellä käytössä poliisissa yli 220. Suurin osa käytössä olevista järjestelmistä on pienikokoisia ja nopeasti käyttöön otettavia malleja. Ne kulkevat yhä useammin kentällä valvontaa ja hälytystehtäviä tekevien partioiden matkassa.

Kaikki mallit on varustettu hyvälaatuisilla kameroilla. Tavallisten päivänvalokameroiden lisäksi käytössä on ilma-aluksiin kiinnitettäviä lämpökameroita, valaisimia ja kaiuttimia.

Poliisin lentotehtävät kirjataan ja tilastoidaan tarkasti

Vuonna 2019 poliisi suoritti 4 200 lentotehtävää, joista 2 037 osana operatiivisia poliisitehtäviä. Muut lennot olivat harjoittelua ja testausta. Lentotunteja kertyi kaikkiaan 1 701.

Operatiiviset lentotehtävät jakautuivat lähes tasan dokumentoinnin (esim. rikospaikan kuvaus), etsinnän (kadonneet ja pakenevat henkilöt) ja tilannekuvan tuottamisen kesken. Tilannekuvan tuottamisella tarkoitetaan johtamista tukevan videokuvan välittämistä operaation johtopaikoille.

Poliisi on toteuttanut useita laajamittaisia ilmaoperaatioita muun muassa merkittävien valtiovierailujen, EU-puheenjohtajuuskauden kokousten ja itsenäisyyspäivän tapahtumien yhteydessä. 

Miehittämätön ilmailu kuva

Poliisin drone eli miehittämätön ilmailualus poliisiauton katolla ilta-aikaan.