Navigeringsmeny

Obemannad flygtrafik

Obemannad flygtrafik

Polisen har på kort tid blivit Finlands största aktörsorganisation inom obemannad flygtrafik och en föregångare vid internationell jämförelse.

Polisen utnyttjar obemannade luftfartygssystem (UAS, Unmanned Aircraft System) i all sin verksamhet och de är ett vardagligt redskap för polisen vid sidan om annan mer traditionell teknologi. 

Utbildning och utrustning

Användningen syftar främst till att stödja och ersätta mänskligt arbete. Obemannade luftfartygssystem bidrar till ökad produktivitet och kvalitet i polisens arbete och främjar arbetssäkerheten. Varje polisinrättning har obemannade luftfartyg och ett tillräckligt antal utbildade poliser. 

Polisen har för närvarande mer än 600 utbildade operatörer. Polisens utbildning i obemannad flygtrafik utgör en helhet med tre utbildningsnivåer: 

  • UAS fjärrpilotutbildning 
  • UAS utbildarutbildning
  • utbildning i ledning av flygverksamhet.

Polisen har för närvarande över 330 obemannade luftfartygssystem. Största delen av dessa är små modeller som snabbt kan börja användas. De hör allt oftare till utrustningen hos patruller som utför övervakning och uppdrag ute på fältet.

Alla modeller är försedda med kameror av hög kvalitet. Förutom vanliga dagsljuskameror används värmekameror, lampor och högtalare som fästs på luftfartygen.

Polisens flyguppdrag registreras och statistikförs noggrant

År 2021 utförde polisen 5 351 flyguppdrag av vilka 3 101 var en del av de operativa polisuppdragen. De övriga flygningarna var övning och testning. Antalet flygtimmar uppgick till sammanlagt 2 096.

Obemannade luftfartyg har på senaste tiden oftast använts för olika spaningar.  Det näst vanligaste användningsändamålet är dokumentation (t.ex. beskrivning av brottsplatsen) och skapande av en lägesbild. Att skapa en lägesbild betyder att förmedla videomaterial som stöd för den operativa ledningen. 

Polisen har genomfört flera omfattande flygoperationer bland annat i samband med viktiga statsbesök, möten under EU-ordförandeskapet och händelser i samband med självständighetsdagsfirandet.

Miehittämätön ilmailu kuva sv

En obemannad flygfarkost på taket av en polisbil på natten.