Navigeringsmeny

Obemannad flygtrafik

Obemannad flygtrafik

Polisen har på kort tid blivit den största aktören inom obemannad flygtrafik i Finland.
Polisen använder sig av obemannade flygfarkostsystem (Remotely Piloted Aircraft System, RPAS) i all sin verksamhet. Farkostsystemen är ett vardagsverktyg bland många andra mera traditionella teknologier.

Utbildning och utrustning

Användningen syftar främst till att stödja och ersätta mänskligt arbete. Obemannade flygfarkostsystem bidrar till ökad produktivitet och kvalitet i polisens arbete och främjar arbetarskyddet. Varje polisinrättning har flygfarkoster och tillräckligt många utbildade poliser. 

Polisen har i nuläget över 400 utbildade piloter, och i slutet av 2020 kommer antalet licensierade fjärrpiloter att vara över 500. Polisens utbildning i obemannad flygtrafik utgör en helhet med tre utbildningsnivåer: 

  • RPAS fjärrpilotutbildning
  • RPAS utbildarutbildning
  • nytt från början av 2019 är en utbildning i ledning av flygverksamhet.

Polisen använder i nuläget över 220 obemannade flygfarkostsystem. De flesta av systemen som används är små och kan tas i bruk snabbt. De finns allt oftare med ute på fältet och hos patruller som rycker ut. 

Samtliga modeller är försedda med högkvalitetskameror. Utöver vanliga dagsljuskameror används dessutom värmekameror, strålkastare och högtalare som kan monteras på flygfarkosterna.

Polisens flyguppdrag registreras och statistikförs noggrant

Polisen utförde 4 200 flyguppdrag år 2019, varav 2 037 som en del av operativa polisuppgifter. Övriga flyguppdrag rörde sig om träning och testning. Antalet flygtimmar var 1 701.

De operativa flyguppdragen fördelas nästan jämnt mellan dokumentation (t.ex. fotografering/filmning av brottsplatser), sökning (försvunna och flyende personer) och skapande av situationsbilder. Med skapande av situationsbilder avses videomaterial som förmedlas till den operativa ledningen för att fungera som stöd.

Polisen har genomfört ett flertal omfattande luftoperationer, bland annat i samband med betydande statsbesök, möten under EU-ordförandeskapet och självständighetsdagens händelser. 

Miehittämätön ilmailu kuva sv