Navigointivalikko

Onnettomuudet

Onnettomuudet 

Poliisilla on velvollisuuksia onnettomuuksien estämiseksi, vahinkojen torjumiseksi ja onnettomuuksien selvittämiseksi.

Arkikielessä onnettomuus on ilmaisu monille henkilö-, omaisuus- tai ympäristövahinkoja aiheuttaneille äkillisille tapahtumille. Puhumme liikenneonnettomuuksista, räjähdysonnettomuuksista tai luonnononnettomuuksista.

Poliisille on säädetty laissa velvollisuuksia 

  • onnettomuuksien estämiseen
  • onnettomuuksiin varautumiseen
  • onnettomuustilanteissa toimimiseen
  • onnettomuuksien seurauksien torjuntaan
  • onnettomuuksien syiden selvittämiseen. 

Velvollisuudet voivat koskea myös muita viranomaisia, yksityisiä toimijoita tai yksittäistä kansalaista. 

Yleinen toimimisvelvollisuus kuuluu kaikille

Jokainen on velvollinen toimimaan huomatessaan onnettomuuden. Velvollisuus syntyy myös, jos huomaat uhkaavan onnettomuuden tai saat tietää mahdollisesta onnettomuudesta. 

Jos et voi itse torjua onnettomuutta, ilmoita viipymättä vaarassa oleville ja soita hätänumeroon 112. Ryhdy kykysi mukaisiin pelastustoimiin.

Poliisin tehtävät onnettomuuksissa 

Poliisin tehtävät onnettomuuksissa liittyvät ensinnä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen sekä muiden viranomaisten toiminnan tukemiseen. Poliisi eristää tarvittaessa onnettomuusalueen, turvaa pelastajien ja muiden auttajien työskentelyn ja estää osaltaan lisäonnettomuuksien syntymistä.

Toiseksi poliisilla on myös tutkintatehtäviä onnettomuuksissa. 

Poliisi tutkii osan onnettomuuksista

Mikäli onnettomuudessa epäillään rikosta, poliisi tekee tutkinnan. Esimerkiksi liikenneonnettomuuksissa useimmiten epäillään jonkun rikkoneen liikennesääntöjä ja siten aiheuttaneen onnettomuuden.

Poliisi tekee rikostutkintaa myös muiden viranomaisten ilmoitusten perusteella kun esimerkiksi

  • ympäristöviranomainen ilmoittaa onnettomuudesta, joka on aiheuttanut ympäristövahingon 
  • pelastusviranomainen ilmoittaa tulipaloihin liittyvistä epäilyistä
  • työsuojeluviranomainen ilmoittaa työtapaturmista.

Mikäli joku on kuollut onnettomuuden seurauksena, poliisi tekee oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn tutkinnan.

Suuronnettomuudet

Suuronnettomuudet ovat erittäin vakavana pidettäviä onnettomuuksia. Vakavuuteen vaikuttavat kuolleiden tai loukkaantuneiden määrä, omaisuuteen tai varallisuuteen kohdistuneen vahingon määrä tai onnettomuuden laatu. 

Suuronnettomuudet tutkii oikeusministeriön alainen Onnettomuustutkintakeskus. Keskus tutkii myös muita erikseen määrättyjä onnettomuuksia, vaaratilanteita tai poikkeuksellisia tapahtumia.
Onnettomuustutkintakeskuksen tekemän turvallisuustutkinnan tarkoitus on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen. Onnettomuustutkintakeskus ei tee tutkintaa oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi.

Onnettomuustutkintakeskuksen verkkosivut

Poliisin tilannekeskuspäivystäjä istuu selkä kameraan päin kuulokkeet päässään koneen ääressä.