Passi alaikäiselle selkokielellä

Passi alaikäiselle (selkosuomi)

Tällä sivulla kerrotaan alaikäisen eli alle 18-vuotiaan passista. Lapsi tarvitsee oman passin, kun hän matkustaa ulkomaille. Lapsen passihakemukseen tarvitaan kaikkien huoltajien lupa.

Myös pieni lapsi tarvitsee oman passin. Voit hakea passia verkossa tai poliisiasemalla. Voit täyttää lapsen hakemuksen verkossa samalla tavalla kuin aikuisen, mutta lapsen täytyy yleensä käydä poliisiasemalla tunnistuksessa. Lapsi tunnistetaan huolellisesti, koska lapsen kasvonpiirteet muuttuvat nopeasti. Alle 12-vuotiaalta ei oteta sormenjälkiä. 

Lue lisää passin hakemisesta sivulta Näin haet passia.

Näin asioit poliisiasemalla

Lapsi aina mukaan: Alle 18-vuotiaan täytyy olla mukana poliisiasemalla, kun hänelle haetaan passia. Myös vauvan täytyy olla mukana. 

Huoltaja mukaan: Jos passi tulee alle 15-vuotiaalle, ainakin yhden huoltajan täytyy olla mukana. 15‒17-vuotias voi käydä poliisiasemalla yksin, jos hänellä on huoltajilta kirjallinen lupa eli suostumus. Ehtona on myös se, että lapsen henkilöllisyys voidaan varmistaa.  

Lapsen henkilöllisyyden todistaminen: Lapsen henkilöllisyys todistetaan yleensä passilla tai henkilökortilla. Jos niitä ei ole, poliisi tunnistaa lapsen muulla tavalla. Joskus lapsi voidaan tunnistaa huoltajan tunnistamisen kautta.

Huoltajien suostumukset eli luvat

Kun alaikäiselle haetaan passia, tarvitaan kaikkien huoltajien suostumus.

Verkossa tehty hakemus: Huoltaja voi antaa suostumuksen verkossa tai hän voi toimittaa suostumuksen paperilla poliisiasemalle. Tulosta suostumus alta.

Hakemuksen tekevä huoltaja antaa suostumuksen suoraan hakemukseen. Muut huoltajat saavat viestin, jossa pyydetään suostumus lapsen passiin. He voivat antaa suostumuksen verkossa tai poliisiasemalla. 

Poliisiasemalla tehty hakemus: Mukana olevat huoltajat antavat suostumuksen suullisesti. Muut huoltajat toimittavat suostumuksen paperilla poliisiasemalle. Tulosta suostumus alta. 

Tulosta suostumus: Suostumuslomake (yleiskielinen lomake)

Jos huoltaja ei anna suostumusta: Lapsi voi saada passin vain erityisestä syystä, jos toisen huoltajan lupa puuttuu. Syy voi olla esimerkiksi huoltajan matka tai sairaus, joka estää luvan antamisen. 

Lisäksi lapsi voi saada passin ilman toisen huoltajan lupaa, jos seuraavat ehdot täyttyvät: 

  • Passin saaminen on selvästi lapsen edun mukaista.
  • Lapsi viedään lyhyeksi aikaa toiseen maahan.

Alaikäisen passi selkokielellä infolaatikko

Lapsi aina mukaan, kun haet hänelle passia

Lapsen täytyy olla mukana, kun asioit poliisiasemalla. Myös vauvan täytyy olla mukana.