Murupolku

Navigointivalikko

Uratarina Juha Impiö

Poliisi urakehityksen mahdollistajana

Tietojärjestelmäarkkitehti Juha Impiö
Poliisihallitus, Poliisin informaatioteknologiakeskus (POL IT-keskus)
Teknologiaosaamisen johtaminen YAMK

2000-luvun alkupuolella ohjelmistotekniikan insinööritutkintoa suorittaessani pyörittelin mielessäni monenlaisia uravaihtoehtoja IT-kentän laidasta laitaan. Kartoitin mahdollisuuksia niin yksityiseltä sektorilta kuin julkishallinnostakin. Osassa uravaihtoehtoja kotipaikkana pysyi Rovaniemi, joissakin vaihtoehdoissa kutsui pääkaupunkiseutu. 

Loppujen lopuksi ensimmäinen työpaikkani löytyi Rovaniemellä toimineesta yksityisen sektorin IT-firmasta, jossa olin reilut kuusi vuotta näkien, kokien ja oppien. Tämän urapolun loppuvaiheessa suoritin ylemmän korkeakoulututkinnon teknologiaosaamisen johtamisesta. Tuore tutkinto taskussa oli aika ottaa uusi askel uralla, ja vuonna 2013 aloitin työt Hallinnon tietotekniikkakeskuksessa (HALTIK) asiakkuutena poliisi. Rehellisesti sanottuna uramuutos mietitytti kovasti enkä ollut lainkaan varma, teenkö oikean valinnan ja voisiko julkishallinto todella tarjota IT-osaajalle kehityspolun. 

Ensimmäiset vuodet toimin poliisin lupahallintoon liittyvissä tehtävissä järjestelmäasiantuntijana ja projektipäällikkönä passien ja henkilökorttien parissa. Tältä ajalta mieleeni jäi erityisesti perehdytysvaihe, jossa minun haluttiin aidosti onnistuvan uutena työntekijänä työtehtävissäni. Olenkin myöhemmin itse perehdyttäjänä toimiessani hyödyntänyt niitä oppeja ja keinoja, joita minulle tuolloin annettiin.

Näköalapaikka poliisin tietojärjestelmiin

Lupahallinnon tehtävien jälkeen tieni vei IT-arkkitehtuuritöiden pariin. Samassa yhteydessä tapahtui siirto HALTIK:sta Poliisihallitukseen. Alussa arkkitehtuuritehtävät liittyivät yksittäisiin tietojärjestelmiin, mutta vuosien ja kokemuksen karttuessa vastuualueeni kasvoi poliisin koko tietojärjestelmäkentän laajuiseksi ja mukaan tuli myös kyberturvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä vastuita. Vastuulleni tulivat myös poliisin IT-asiantuntijapalveluiden puitejärjestelykilpailutukset ja IT-puolen haastavat sopimusneuvottelut.

Viimeisimpänä kehityspolkuna arkkitehtuuritöiden rinnalle sain vuonna 2021 mahdollisuuden alkaa kehittää päävastuullisena poliisille täysin uutta sisäistä IT-palvelua, jollaista poliisilla ei tässä muodossa ole koskaan ollut. Tällä hetkellä toimin palvelua kehittävän ryhmän ryhmäpäällikkönä. Uusi tehtäväni on jatkumoa aiemmille tehtävilleni poliisin IT-kentässä: aina kun olen kokenut tarvetta kehittymiselle ja lisävastuille, poliisi on niitä kyennyt minulle tarjoamaan. 

Jos 2000-luvun alussa ohjelmistotekniikkaa opiskellessani minulle olisi kerrottu yllä oleva urakehitys poliisilla, en olisi uskonut sen olevan oma polkuni työelämässä. Opiskeluaikoina poliisille työskentely ei ollut ensimmäisenä mielessä, koska en osannut sitä edes ajatella vaihtoehdoksi. Nyt voin kuitenkin todeta, että poliisilla työskentely on ollut urakehitykseni mahdollistaja!