Länkstig

Navigeringsmeny

Uratarina Juha Impiö sv

Polisen som möjliggörare av karriärutveckling

Systemarkitekt Juha Impiö
Polisstyrelsen, Polisens informationsteknologicentral
Ledning av teknologisk kompetens högre YH

I början av 2000-talet, när jag avlade min ingenjörsexamen i programvaruteknik, lekte jag med tanken på många olika karriäralternativ inom IT-fältet. Jag kartlade möjligheter både inom den privata sektorn och den offentliga förvaltningen. I en del av karriäralternativen behöll jag Rovaniemi som hemort, i vissa alternativ kallade huvudstadsregionen. 

I slutändan hittade jag min första arbetsplats på ett IT-företag inom den privata sektorn i Rovaniemi, där jag arbetade i drygt sex år och hade möjlighet att se, uppleva och lära mig. I slutet av denna karriärväg avlade jag en högre högskoleexamen i ledning av teknologisk kompetens. Med en färsk examen i fickan var det dags att ta ett nytt steg i min karriär och 2013 började jag arbeta vid förvaltningens IT-central (HALTIK) med polisen som kundrelation. För att vara helt ärlig kan jag säga att bytet av karriär gjorde mig betänksam och jag var inte alls säker på om jag gjorde rätt val och om den offentliga förvaltningen verkligen kunde erbjuda ett IT-proffs en utvecklingsstig. 

De första åren arbetade jag som med pass och identitetskort som systemspecialist och projektledare i uppgifter som hänför sig till polisens tillståndsförvaltning. Från den här tiden minns jag särskilt introduktionsfasen vars mål var att jag på riktigt ska lyckas som ny medarbetare i mina arbetsuppgifter. Senare, som inskolare själv, har jag använt de lärdomar och medel jag fick då.

En utsiktsplats till polisens datasystem

Efter mina uppgifter inom tillståndsförvaltningen gick jag vidare till att arbeta med IT-arkitektur. Samtidigt flyttade jag över från HALTIK till polisstyrelsen. I början hänförde sig arkitekturuppgifterna till enskilda informationssystem, men i takt med att åren blev fler och erfarenheten tilltog växte ansvarsområdet till att omfatta polisens hela IT-systemområde och ansvarsområden relaterade till cybersäkerhet och beredskap kom med i bilden. Jag fick även ansvar för konkurrensutsättning av ramavtal för polisens IT-experttjänster och utmanande avtalsförhandlingar på IT-sidan.

Som den senaste utvecklingsvägen vid sidan av arkitekturarbetena erbjöds jag 2021 möjligheten att som huvudansvarig börja utveckla en helt ny intern IT-tjänst för polisen, som polisen aldrig har haft i denna form. För närvarande arbetar jag som gruppchef för den grupp som utvecklar tjänsten. Min nya uppgift är en fortsättning på mina tidigare uppgifter inom polisens IT-fält: alltid när jag har känt behov av att utveckla mig själv och ta ytterligare ansvar har polisen kunnat erbjuda mig det. 

Om jag i början av 2000-talet, när jag studerade programvaruteknik, hade fått höra ovanstående karriärutveckling hos polisen, hade jag inte trott att det var min väg i arbetslivet. När jag studerade var det inte min första tanke att arbeta för polisen eftersom jag inte ens övervägde det som ett alternativ. Nu kan jag dock konstatera att arbetet vid polisen har gjort min karriärutveckling möjlig!