Ryöstöön kuuluu väkivalta tai sen uhka

Ryöstöön kuuluu väkivalta tai sen uhka

Ryöstössä tekijä anastaa tai ottaa luvattomasti käyttöön omaisuuttasi väkivaltaa käyttämällä tai väkivallalla uhkaamalla. Ryöstöä pidetään törkeänä, jos käytössä on ollut esimerkiksi ampuma-ase tai teräase. Jos ryöstön kohteena on vaikkapa bussin tai taksin kuljettaja, joka ei asemansa vuoksi voi puolustaa itseään, on kyseessä törkeä ryöstö. Ryöstön yritys on myös rangaistava teko. 

Ero varkauteen on se, että ryöstö sisältää ihmiseen kohdistuvaa väkivaltaa tai sen uhkaa. Ryöstörikoksen lievää tekomuotoa ei ole laissa määritelty. Lievemmissä tapauksissa tekijää ei tuomita ryöstöstä, vaan niistä muista rikoksista, joita teko sisältää, kuten esimerkiksi varkaudesta ja lievästä pahoinpitelystä. 

Rangaistukset

Ryöstöstä rangaistuksena voi saada vankeutta:

  • ryöstöstä vähintään 4 kuukautta ja enintään 6 vuotta vankeutta
  • törkeästä ryöstöstä vähintään 2 ja enintään 10 vuotta vankeutta.

Rikosuhripäivystyksestä tukea rikoksen kohteelle

Ryöstön kohteeksi joutunut voi kaivata tukea asiassa. Rikosuhripäivystys tukee rikoksen uhria, hänen läheisiään ja rikosasian todistajia. Poliisi voi pyytää rikoksen uhrilta lupaa siihen, että hänen tietonsa välitetään apua tarjoaville tahoille. Jokainen avuntarvitsija voi myös itse olla auttavaan tahoon yhteydessä.