Murupolku

Navigointivalikko

Uratarina Hast

Suomalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta parantamassa

Hankepäällikkö Kimmo Hast
Poliisihallitus, Poliisin informaatioteknologiakeskus
Tietotekniikan insinööri, suoritan parhaillaan työn ohella myös tiedolla johtamisen tutkintokokonaisuutta (YAMK).

Työskentelen viranomaisten yhteisen tilannekuva- ja kenttäjohtamisjärjestelmän jatkokehitysohjelmassa hankepäällikkönä. Ohjelmassa kehitettävä järjestelmä on laaja poliisin, pelastustoimen, sosiaali- ja terveystoimen, Rajavartiolaitoksen, Puolustusvoimien ja Tullin tarpeisiin rakennettava kokonaisuus ja siihen liittyvä kehitystyö on tällä hetkellä erittäin aktiivista, joten työpäivieni sisältö vaihtelee paljon ja voi muuttua lyhyelläkin varoitusajalla. Tavanomainen työviikko sisältää mm. erilaisia projektinohjaukseen tai kehitettäviin toiminnallisuuksiin liittyviä kokouksia sekä työpajoja eri sidosryhmien kesken. Lisäksi työhön kuulu hankeryhmän yhteisiä suunnittelu- ja viikkopalavereita, ohjausryhmien valmisteluita sekä tiivis yhteistyö järjestelmän käyttäjätahojen kanssa. Työ on usein liikkuvaa, koska kyse on kenttäjohtamisjärjestelmästä ja sitä pyritään myös testaamaan mahdollisimman paljon aidoissa kenttäolosuhteissa eri puolella Suomea.

Nykyisessä työssäni pidän erityisesti työn sisällön vaihtelevuudesta ja monipuolisuudesta. Tylsiä päiviä on erittäin harvoin. Hienointa on mahdollisuus työskennellä miellyttävässä työympäristössä mahtavien kollegoiden kanssa sekä se, että yhteistyön tulokset pääsee näkemään hyvinkin konkreettisesti esimerkiksi uusien järjestelmäversioiden käyttöönottojen yhteydessä. Ammattitaidon uudistamisen ja urakehityksen kannalta näen tärkeänä asiana oman osaamisen aktiivisen kehittämisen ja asennoitumisen jatkuvaan oppimiseen. 

Aiemmalla työurallani työskentelin 15 vuotta matkapuhelinverkkojen sekä älypuhelinten ohjelmistokehityksen parissa. Toimin useissa eri rooleissa (mm. asiantuntijana, projektipäällikkönä, tiiminvetäjänä) ja pääsin seuraamaan lähietäisyydeltä erilaisten ohjelmistotuotteiden elinkaarta ensimmäisestä koodirivistä ns. kaupan hyllylle saakka.  Hakeuduin POL IT-keskukseen töihin vuonna 2017, jolloin organisaatiossa oli avoinna useita mielenkiintoisia tehtäviä. Kiinnostukseni nimenomaan poliisin tehtäviä kohtaan perustui siihen, että halusin hyödyntää ammattitaitoani osallistumalla viranomaisen työtä helpottavien järjestelmien kehitystyöhön ja olla sitä kautta mukana parantamassa kansalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta. Työn merkityksellisyydellä oli siis silloin - ja on edelleen - suuri painoarvo.  

Aloitin POL IT-keskuksessa teknisen projektipäällikön tehtävissä, joka sisälsi mm. järjestelmän palvelinympäristöjen hallintaan, ylläpitoon sekä automaatioon liittyviä vastuita. Ajan mittaan kiinnostukseni hallinnollisia tehtäviä kohtaan kasvoi ja samalla myös tehtäväkenttäni muuttui asteittain enemmän siihen suuntaan, mikä mahdollisti erinomaisella tavalla myös ammatillisen kehittymisen itselleni asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Nykyisessä tehtävässäni hankepäällikkönä aloitin vuonna 2019. Hankepäällikkönä työskennellessä pääsee olemaan monessa mukana ja tehtävien kirjo on usein laaja, mutta kiteytettynä päävastuullani on ollut jatkokehitysohjelman projektinhallinnallinen läpivienti, järjestelmän jatkokehittämisestä vastaavan tiimin johtaminen sekä toimittajien ohjaaminen. Työkokemukseni ja jatkokouluttautumiseni kautta mielenkiinto myös esimiesvastuita kohtaan on matkan varrella kasvanut ja esimiestehtäviin hakeutuminen on aina myös sisältynyt henkilökohtaisiin pidemmän aikajänteen tavoitteisiini. Lisäksi olen ollut kiinnostunut toimimaan tehtävässä, jonka kautta pääsee näkemään hallinnonalan toimintaa laajemmin koko Poliisihallituksen tasolla. Vuoden 2022 aikana avautui mahdollisuus hakeutua näitä tavoitteita erittäin hyvin vastaaviin tehtäviin ja hakuprosessin lopputuloksena minut valittiin Poliisihallituksen tietohallinnon vastuualueelle hankejohtajan määräaikaiseen tehtävään, jossa aloitan vuoden 2023 alkupuolella.

Mielestäni Poliisihallitus tukee ammattitaidon uudistamista ja urakehitystä ja näen tärkeänä asiana oman osaamisen aktiivisen kehittämisen ja jatkuvan oppimisen. Pyrin tulevassa esimiestehtävässä myös omalta osaltani mahdollistamaan tiimiläisten ammatillisten tavoitteiden saavuttamisen ja omassa työssään onnistumisen.