Länkstig

Navigeringsmeny

Uratarina Hast sv

Med uppgift att förbättra finländarnas välmående och säkerhet

Projektchef Kimmo Hast
Polisstyrelsen, Polisens informationsteknologicentral
IT-ingenjör, vid sidan av mitt jobb genomför jag just nu också examenshelheten inom informationsledning (HYH)

Jag arbetar som projektchef inom programmet för vidareutveckling av myndigheternas gemensamma lägesbild- och fältledningssystem. Systemet som ska utvecklas inom programmet är en omfattande helhet som byggs upp för polisens, räddningsväsendets, social- och hälsovårdsväsendets, Gränsbevakningsväsendets, Försvarsmaktens och Tullens behov. Utvecklingsarbetet är för närvarande mycket aktivt, vilket gör att innehållet i mina arbetsdagar varierar mycket och kan förändras också med kort varsel. Den vanliga arbetsveckan omfattar bl.a. olika möten som anknyter till projektstyrning eller funktioner som ska utvecklas samt workshoppar mellan olika intressentgrupper. I arbetet ingår dessutom projektgruppens gemensamma planerings- och veckomöten, förberedelser av styrgrupper och nära samarbete med systemets användare. Arbetet är ofta rörligt, eftersom det är fråga om ett fältledningssystem och man försöker också testa det så mycket som möjligt i verkliga fältförhållanden på olika håll i Finland.

I mitt nuvarande jobb tycker jag särskilt om arbetets varierande och mångsidiga innehåll. Tråkiga dagar är sällsynta. Det finaste är möjligheten att arbeta i en trevlig arbetsmiljö med fantastiska kollegor och att resultaten av samarbetet kan ses mycket konkret, till exempel i samband med införandet av nya systemversioner. Med tanke på förbättring av yrkesskickligheten och karriärutveckling anser jag att det är viktigt att aktivt utveckla sin kompetens och inställning till kontinuerligt lärande. 

Under min tidigare karriär arbetade jag i 15 år med programvaruutveckling för mobiltelefonnät och smarttelefoner. Jag hade flera olika roller (bl.a. som sakkunnig, projektchef, teamledare) och kunde på nära håll följa olika programvaruprodukters livscykel från den första kodraden till butikshyllan.  Jag sökte jobb vid POL IT-centralen 2017, då flera intressanta uppgifter var lediga inom organisationen. Mitt uttryckliga intresse för polisens uppgifter berodde på att jag ville utnyttja mina yrkesfärdigheter genom att delta i utvecklingen av system som underlättar myndigheternas arbete och därigenom bidra till att förbättra medborgarnas välmående och säkerhet. Arbetets betydelse hade alltså stor tyngd vid den tiden och har det fortfarande.  

Jag började vid POL IT-centralen som teknisk projektchef, vilket bland annat inkluderade ansvar för hantering, underhåll och automatisering av systemets servermiljöer. Med tiden växte mitt intresse för administrativa uppgifter och samtidigt förändrades mitt ansvarsområde gradvis i en riktning som också gjorde det möjligt att på ett utmärkt sätt utvecklas professionellt i enlighet med de mål jag satt upp för mig själv.

I min nuvarande uppgift som projektchef började jag 2019. När man arbetar som projektchef får man vara med om mycket och uppgifterna är ofta varierande, men i korthet har mitt huvudsakliga ansvar varit att genomföra projektledningen av vidareutvecklingsprogrammet, leda det team som ansvarar för vidareutvecklingen av systemet och styra leverantörerna. Genom min arbetserfarenhet och vidareutbildning har också mitt intresse för chefsansvar ökat under resan, och att söka chefsuppgifter har alltid varit en del av mina personliga långsiktiga mål. Dessutom har jag varit intresserad av att arbeta i en uppgift som gör det möjligt att se förvaltningsområdets verksamhet ur ett bredare perspektiv på hela Polisstyrelsens nivå. Under 2022 öppnades möjligheten att söka till uppgifter som mycket väl motsvarar dessa mål, och som ett resultat av ansökningsprocessen valdes jag till projektdirektör för viss tid inom ansvarsområdet IT-förvaltning vid Polisstyrelsen, där jag börjar i början av 2023.

Jag anser att Polisstyrelsen stöder en förbättring av yrkesskickligheten och karriärutveckling och jag anser det vara viktigt att aktivt utveckla sin kompetens och inställning till kontinuerligt lärande. I den kommande chefsuppgiften strävar jag också för egen del efter att göra det möjligt för teammedlemmarna att uppnå sina yrkesmässiga mål och lyckas i sitt arbete.