Navigointivalikko

Tietojen poistaminen ja oikaiseminen

Tietojen poistaminen ja oikaiseminen 

Sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan tai täydentämään sinua koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot. Jos kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, voit pyytää rajoittamaan niiden käsittelyä.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy vaatimustasi henkilötietojesi oikaisemisesta, täydentämisestä, poistamisesta tai niiden käsittelyn rajoittamisesta, rekisterinpitäjän on ilmoitettava sinulle kirjallisella todistuksella kieltäytymisestä ja sen perusteista. 

Poliisin valtakunnallisia tietojärjestelmiä koskeva tietojen korjausvaatimus

Voit esittää poliisin valtakunnallisia tietojärjestelmiä koskevan tietojen korjausvaatimuksen missä tahansa poliisiyksikössä. Poliisiyksikkö siirtää asian Poliisihallituksen käsiteltäväksi. Vaihtoehtoisesti voit lähettää vaatimuksen Poliisihallitukseen sähköpostitse tai postitse.

Sinun on yksilöitävä korjausvaatimus riittävällä tarkkuudella siten, että pyynnöstä käy ilmi, kenen henkilötiedoista asiassa on kyse, mihin poliisin henkilötietoihin pyydät oikaisua tai poistamista, miksi kyseiset tiedot ovat mielestäsi käsittelyn tarkoituksen kannalta puutteellisia, epätarkkoja tai virheellisiä ja mitä muutoksia vaadit kyseisiin tietoihin.

Tietojen oikaisemisesta kieltäytyminen

Mikäli rekisterinpitäjä kieltäytyy korjaamasta tietoa, rekisterinpitäjän on annettava sinulle kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuksesta on käytävä ilmi ne syyt, joiden vuoksi tietojen korjaamiseen liittyvää vaatimustasi ei ole hyväksytty.

Sinulla on oikeus kieltäytymistodistuksen saatuasi saattaa tiedon korjaamiseen liittyvä asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 

Kun henkilötietojesi käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite, sinulla ei ole oikeutta

  • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
  • siirtää tietojasi järjestelmästä toiseen.