Rekisteröidyn oikeudet -perusteksti

Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiasi ovat:

 • oikeus saada läpinäkyvää tietoa henkilötietojesi käsittelystä
 • oikeus tarkastaa tietosi
 • oikeus tietojesi oikaisemiseen
 • oikeus tietojesi poistamiseen eli oikeus tulla unohdetuksi
 • oikeus tietojesi käsittelyn rajoittamiseen
 • oikeus siirtää tietosi järjestelmästä toiseen
 • oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä
 • oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Sinulla on oikeus saada seuraavat tiedot:

 • rekisterinpitäjän ja mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot
 • henkilötietojesi käsittelyn tarkoitukset
 • käsiteltävät henkilötietoryhmät
 • henkilötietojesi vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät
 • henkilötietojesi säilytysaika.

Sinulla on oikeus tietää, käsitelläänkö tietojasi automaattisessa päätöksenteossa. Jos epäilet, ettei henkilötietojasi käsitellä tietosuojalainsäädännön mukaisesti, sinulla on oikeus tehdä toimenpidepyyntö tietosuojavaltuutetulle. 

Rekisterinpitäjän on avoimesti kerrottava, miten voit käyttää näitä oikeuksiasi. 

Oikeuksien käyttäminen poliisissa

Kerromme näillä sivuilla sinulle niistä oikeuksista, joita sinulla on rekisteröitynä. Lisäksi kerromme, miten voit käyttää näitä oikeuksiasi poliisissa.

Löydät sivuilta esimerkiksi tiedon siitä, miten voit:

 • tarkastaa tietosi
 • pyytää virheellisten tai tarpeettomien henkilötietojesi korjaamista tai poistamista
 • pyytää tietosuojavaltuutettua käyttämään oikeuksiasi puolestasi.

Rekisteröidyn oikeuksien rajoittaminen

Joissain tilanteissa tietosuojaoikeuksiasi voidaan rajoittaa.

Silloin, kun poliisi käsittelee tietojasi lakisääteisen tehtävän yhteydessä, oikeuttasi tietojen poistamiseen on rajoitettu. Et voi saada tietojasi poistetuksi esimerkiksi poliisiasiain tietojärjestelmästä tietosuoja-asetuksessa mainitulla oikeudella tulla unohdetuksi.
Poliisissa voidaan joissain tapauksissa rajoittaa tarkastusoikeuttasi tai oikeuttasi saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä.

Näitä oikeuksiasi voidaan kuitenkin rajoittaa vain silloin, kun asiasta on laissa säädetty. Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä kirjallinen todistus, mikäli oikeuksiasi rajoitetaan. Lue lisää osiosta tarkastusoikeuden rajoitukset. 

Ohje

Rekisteröidyn oikeudet ja tietosuoja poliisissa -ohje