Navigointivalikko

Ulkomaalaisvalvonta

Ulkomaalaisvalvonta

Poliisi valvoo ulkomaalaislain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista. 

Ulkomaalaisvalvonta on säädetty poliisin tehtäväksi ulkomaalaislaissa. Sitä tehdään lähtökohtaisesti osana kaikkea peruspoliisityötä, kuten rikostutkinnan, hälytystehtävien, liikenteenvalvonnan, ravintolavalvonnan tai yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen liittyvien tehtävien yhteydessä. 

Poliisi valvoo maassa oleskelun edellytyksiä osana kaikkea poliisitoimintaa

Kun poliisi tapaa tehtävällään asiakkaan, joka osoittautuu henkilöllisyyttä selvitettäessä ulkomaalaiseksi, samalla tarkastetaan hänen maassa oleskelunsa edellytykset. 

Edellytykset, joiden täyttyessä ulkomaalainen voi laillisesti oleskella Suomessa, luetellaan ulkomaalaislaissa. Jos nämä eivät täyty, oleskeluoikeutta ei ole. 

Esimerkkejä maassaolon edellytyksistä:

  • Jos ulkomaalaisen viisumi tai oleskelulupa vanhenee, tai hän on saanut lainvoimaisen käännytys- tai maasta karkottamispäätöksen, hänen on poistuttava maasta. Jos hän ei tee niin, hän voi syyllistyä ulkomaalaisrikkomukseen. Lisäksi hänelle voidaan määrätä maahantulokielto määräajaksi tai toistaiseksi. 
  • Jos maahantulokiellossa oleva ulkomaalainen tavataan Suomessa, hän syyllistyy maahantulokiellon rikkomiseen. Tästä voi seurata sakkoa tai vankeutta ja maastapoistamispäätös.

Jos käännytys- tai maasta karkottamispäätöksen saanut ulkomaalainen ei noudata päätöstä, on poliisin tehtävä poistaa hänet maasta. Hänet palautetaan kotimaahansa tai muuhun poistamispäätöksessä kerrottuun maahan. 

Analyysin perusteella tehdään teemavalvontaa

Ulkomaalaisvalvontaa voidaan tehdä myös analyysiin perustuvana teemavalvontana. Poliisi järjestää sekä valtakunnallisia että alueellisia ulkomaalaisvalvontatapahtumia siten, että ne kohdistuvat analyysien avulla valikoituneisiin kohteisiin. Etukäteisanalyyseillä kerätään tietoa kohteista, joissa saattaa oleskella laittomasti maassa oleskelevia tai luvattomasti töitä tekeviä ulkomaalaisia. 

Ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä voidaan havaita myös ihmiskaupan uhreja. Poliisi ohjaa uhrit ensisijaisesti ihmiskaupan auttamisjärjestelmän piiriin. Samalla selvitetään edellytykset käynnistää esitutkinta asiassa. 

Poliisin rooli turvapaikka-asioissa

Ulkomaalaisvalvonta infolaatikko

Poliisi ei palauta henkilöitä Ukrainaan

Tekemänsä päätöksen mukaan poliisi lykkää toistaiseksi Ukrainaan palautettavien ulkomaalaisten maasta poistamisten täytäntöönpanoa Ukrainan tilanteen vuoksi.

Ulkomaalaisia ei toistaiseksi palauteta myöskään sellaisiin maihin, joista heidät voitaisiin lähettää Ukrainaan. 

Palautuksiin ei ryhdytä, koska Ukrainaan palautettava ulkomaalainen voisi joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen, vainon tai muun ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kohteeksi. Myöskään poliisin turvallisuutta palautustehtävien aikana ei voitaisi taata.

Poliisin yhteystiedot tilapäistä suojelua ja turvapaikkaa hakeville

Контактні дані для прохачів посвідки на проживання на основі тимчасового захисту та прохачів притулку

Usein kysytyt kysymykset Ukrainen tilanteesta Migrin sivuilla

Poliisin ulkomaalaisvalvonnan sivut

Maahantulo, oleskelu ja maastapoistot haitarin otsikko

Usein kysyttyjä kysymyksiä maasta poistamisesta

Maahantulo, oleskelu ja maastapoistot - haitari