Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Poliisin informaatioteknologiakeskus

Poliisin informaatioteknologiakeskus (POL IT-keskus) vastaa poliisin toimialasidonnaisten valtakunnallisten tai muutoin toiminnan kannalta merkittävien informaatioteknologisten palveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä. Lisäksi keskus vastaa poliisikoulutukseen liittyvistä, sisäministeriön hallinnonalan yhteisistä toimialasidonnaisista ja sovituilta osin myös muista viranomaisten IT-palveluista. Tehtävänä on varmistaa myös muiden poliisihallinnon IT-palveluiden laatu ja käytettävyys poliisitoiminnan edellyttämällä tasolla sekä vastata poliisitoiminnan vaatimusten yhteensovittamisesta ja niiden mukaisten IT-palveluiden tuottamisesta ja hankkimisesta

Käyntiosoite

Kemijoen itäpuolentie 63, 96400 ROVANIEMI

Puhelinnumerot

  • Vaihde
    0295 480 181

Navigointivalikko