Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Polisens informationsteknologicentral

Polisens informationsteknologicentral (POL IT-centralen) svarar för produktionen och utvecklingen av sådana informationstekniska tjänster på riksnivå som är bundna till polisens verksamhetsområde eller som annars är viktiga med tanke på verksamheten. Centralen ansvarar dessutom för de gemensamma branschbundna tjänsterna inom inrikesministeriets förvaltningsområde i anslutning till polisutbildningen och till överenskomna delar även för myndigheternas övriga IT-tjänster. Uppgiften är också att säkerställa kvaliteten på och användbarheten av polisförvaltningens övriga IT-tjänster på den nivå som polisverksamheten förutsätter samt att svara för samordningen av de krav som polisverksamheten ställer och för produktionen och upphandlingen av IT-tjänster i enlighet med dem.

Besöksadress

Kemijoen itäpuolentie 63, 96400 ROVANIEMI

Telefonnummer

  • Växeln
    0295 480 181