Aselupia voi hakea sähköisesti maaliskuun alusta

Julkaisuajankohta 14.2.2024 15.24
Uutinen

Yksityiset henkilöt voivat 1.3.2024 alkaen tehdä sähköisesti aseasioihin liittyviä lupahakemuksia ja ilmoituksia. Myös asealan elinkeinonharjoittajille aukeaa uusi sähköinen palvelu elinkeinolupaan liittyvien muutosten ilmoittamiseen.

Poliisi tarjoaa kansalaisille 1.3.2024 alkaen lisää sähköisen asioinnin palveluja ampuma-aselain muutoksen myötä. 

Aseisiin liittyviä ilmoituksia sekä lupahakemuksia voi tehdä helposti maaliskuun alusta alkaen poliisin sähköisessä asioinnissa. Tällöin tulee mahdolliseksi

  • tehdä aseisiin, kaasusumuttimiin ja ampumatarvikkeisiin liittyviä lupahakemuksia
  • tehdä rinnakkaislupahakemus
  • ilmoittaa aseluvalla hankitun aseen ja sen osan yksilöintitietoja
  • ilmoittaa aseen osan, tehokkaan ilma-aseen tai deaktivoidun aseen hankkimisesta
  • ilmoittaa aseen tai sen osan tai tehokkaan ilma-aseen lainaamisesta, tilapäisestä säilyttämisestä ja palauttamisesta.

Useimmissa tapauksissa sähköinen asiointi riittää. Käyntiasiointi on tarpeen yleensä vain poliisin erillisestä kutsusta. 

Sähköisten palvelujen avulla edistetään aseturvallisuutta Suomessa

Asealan elinkeinonharjoittajat ovat tähänkin asti voineet asioida poliisin kanssa sähköisesti. 1.3.2024 heille avataan Asealan elinkeinolupaan ja luvanhaltijaan liittyvät muutokset -palvelu.

Lupa-asioinnin helpottumisen lisäksi asealan sähköinen asiointi edistää aseturvallisuutta. Sähköisten palveluiden kautta poliisi saa nopeammin tietoja aseiden sijainnista, luvanhaltijoista ja luvista.

Lisätietoa erilaisista aselupiin ja aseisiin liittyvistä asioista sivulla poliisi.fi/hae-aselupaa.

Poliisihallitus Poliisin lupapalvelut Uutinen