Vapentillstånd kan sökas elektroniskt från början av mars

Utgivningsdatum 14.2.2024 15.24
Nyhet

Från och med 1.3.2024 kan privatpersoner elektroniskt lämna in tillståndsansökningar och anmälningar som gäller vapenärenden. Också för näringsidkare inom vapenbranschen öppnas en ny elektronisk tjänst för anmälan av ändringar i näringstillståndet.

Från och med 1.3.2024 kommer polisen att erbjuda allmänheten fler e-tjänster i och med ändringen av skjutvapenlagen.

Anmälningar och tillståndsansökningar om skjutvapen kan enkelt lämnas in från och med början av mars via polisens e-tjänst. Då blir det möjligt att:

  • lämna in ansökningar om tillstånd för vapen, gassprayer och skjutförnödenheter
  • ansöka om parallelltillstånd
  • anmäla identifieringsuppgifter för ett skjutvapen och dess delar som förvärvats med vapentillstånd
  • anmäla förvärv av vapendelar, effektiva luftvapen eller deaktiverade vapen
  • anmäla lån, tillfällig förvaring och återlämnande av ett vapen, en vapendel eller ett effektivt luftvapen.

I de flesta fall räcker det att uträtta ärendet elektroniskt. Besök behövs i allmänhet endast på särskild kallelse av polisen. 

Elektroniska tjänster främjar vapensäkerheten i Finland

Näringsidkare inom vapenbranschen har också hittills kunnat sköta sina ärenden elektroniskt med polisen. 1.3.2024 öppnas för dem tjänsten Ändringar som gäller näringstillstånd i vapenbranschen och dess tillståndshavare.

De elektroniska tjänsterna inom vapenbranschen underlättar inte bara uträttande av vapenärenden utan främjar också vapensäkerheten. Via elektroniska tjänster får polisen snabbare information om vapnens plats, tillståndshavare och tillstånd.

Polisen betjänar dig i olika ärenden med anknytning till vapentillstånd och vapen på poliisi.fi/hae-aselupaa.