Erä virheellisiä henkilökortteja liikkeellä

Julkaisuajankohta 28.12.2021 16.15
Uutinen

Henkilökorttituotannossa tapahtuneen virheen takia yksittäinen erä marraskuussa ja joulukuussa myönnettyjä henkilökortteja on painettu jo käytöstä poistetulle korttipohjalle. Uudenmallinen Suomen kansalaiselle myönnettävä henkilökortti otettiin käyttöön 2.8.2021, kun EU:n ID-asetuksen vaatima henkilökorttilain muutos tuli voimaan.

Vanha ja uusi korttipohja ovat hyvin saman näköisiä. Uuden kortin tunnistaa EU-lippulogosta, joka on kortin etupuolella vasemmassa yläreunassa, ja mustaa lukkoa esittävästä EU-Trustmark -tunnuksesta, joka on kortin kääntöpuolella. Näitä logoja ei ole vanhalla henkilökorttipohjalla. Kuvat vanhasta ja 2.8.2021 käyttöönotetusta uudesta kortista löytyvät poliisin verkkosivuilta osoitteesta Suomen henkilökortit (poliisi.fi). 

Kansalaisia, joille on joulukuun aikana toimitettu vanhanmallinen kortti ja siihen painettu myöntämispäivä on 2.8.2021 tai tuoreempi, pyydetään ottamaan yhteyttä poliisiasemaan henkilökortin vaihtamiseksi. Uusi henkilökortti myönnetään maksutta korvattavan henkilökortin voimassaoloajalle.

Jos kortti on painettu pohjalle, joka ei ole ollut korttiin merkittynä myöntöajankohtana enää tuotantokäytössä, sitä saatetaan luulla tarkastustilanteessa väärennetyksi ja kortin haltijalle voi aiheutua viivytystä ja muita vaikeuksia. Tästä syystä on tärkeää vaihtaa virheellinen kortti viipymättä.

Jos vanhanmallinen kortti on myönnetty 1.8.2021 tai aiemmin, sitä voi edelleen käyttää normaalisti. Virhe ei liioin koske matkustusoikeudetonta henkilökorttia, alaikäisen matkustusoikeudetonta henkilökorttia eikä ulkomaalaisen henkilökorttia.

Korjattu 29.12. klo 9.50  joulukuussa muotoon marraskuussa ja joulukuussa

Etusivun uutinen Poliisihallitus Poliisin lupapalvelut Uutinen