Felaktiga personkort i omlopp

Utgivningsdatum 28.12.2021 16.15
Nyhet

På grund av ett fel i produktionen av identitetskort har ett enskilt parti av identitetskort som beviljades i november och december tryckts på en kortbotten som inte längre är i bruk. Det nya identitetskortet som beviljas till finska medborgare togs i bruk den 2 augusti 2021, när ändringen av lagen om identitetskort som förutsätts av EU:s ID-förordning trädde i kraft.

Den gamla och den nya kortbottnen ser väldigt lika ut. Det nya kortet känns igen på logotypen med EU-flaggan uppe i vänstra hörnet på framsidan av kortet och koden EU-Trustmark i form av ett svart lås på baksidan av kortet. Dessa logotyper finns inte på den gamla ID-kortbotten. Bilder på det gamla kortet och på det nya kortet som togs i bruk den 2 augusti 2021, finns på polisens webbplats på Identitetskort (polisen.fi). 

Medborgare som har mottagit ett kort av den gamla modellen under december och datumet för utfärdande som tryckts på det är den 2 augusti 2021 eller senare, ombeds kontakta polisstationen för att byta ut sitt identitetskort. Ett nytt identitetskort beviljas utan avgift för samma giltighetstid som identitetskortet som ersätts.

Om kortet har tryckts på en botten som vid tidpunkten för utfärdandet inte längre har varit i kommersiell produktion, är det möjligt att det i samband med en kontroll misstas för en förfalskning och kortinnehavaren kan råka ut för dröjsmål och andra problem. Av den här orsaken är det viktigt att utan dröjsmål byta ut det felaktiga kortet.

Om kortet av gammal modell har beviljats den 1 augusti 2021 eller tidigare, kan det fortfarande användas normalt. Felet gäller inte heller identitetskort utan rätt att resa, identitetskort för minderårig utan rätt att resa eller identitetskort för utlänning. 

Ändrade paragraf i december till november och december 29.12. klockan 9.50

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Tillståndtjänst