Helsingin poliisille ilmoitettujen rikoslakirikosten määrät vähenivät

Julkaisuajankohta 27.7.2021 11.20
Uutinen

Rikoslakirikoksissa eniten laskua tapahtui omaisuusrikosten määrissä, kun huomioon ei oteta liikennerikoksia. Myös ilmoitetut pahoinpitelyrikokset vähenivät ja niiden selvitysprosentti kasvoi. Seksuaalirikokset puolestaan lisääntyivät.

Omaisuusrikosten määrä väheni 12 prosentilla ja selvitystaso nousi neljä prosenttiyksikköä.

Omaisuusrikoksista eniten laskua tapahtui varkausrikoksissa, petosrikoksissa ja näpistyksissä. Omaisuusrikoksiin tilastoitavat kiristykset kuitenkin lisääntyivät, mikä johtuu muun muassa Vastaamon vuonna 2020 ilmi tulleesta tietomurrosta. Sen seurauksena kiristysten yrityksiä ilmoitettiin Helsingin poliisille vielä alkuvuonna.

Pahoinpitelyrikosten määrä väheni seitsemällä prosentilla, ja niiden selvitystaso nousi 13 prosentilla. Eniten vähenivät yksityisellä paikalla tapahtuneet pahoinpitelyt runsaalla 17 prosentilla.

Lähisuhdeväkivaltajuttujen määrä laski hieman, eli noin 50 kappaleella.

– Vaikka tilastojen mukaan lähisuhdeväkivaltajuttujen määrä on ollut hienoisessa laskussa, ongelma on yhteiskunnassamme edelleen merkittävä. Kyse on piilorikollisuudesta, joka usein tapahtuu kodin seinien sisäpuolella, sanoo rikostarkastaja Jari Koski.

Poliisi ohjaa kaikki lähisuhdeväkivallan uhrit auttavien palveluiden piiriin. Myös rikoksesta epäillyille tarjotaan mahdollisuutta hakeutua väkivallasta irtautumiseen tarkoitettujen palveluiden luokse.

Henkirikoksia poliisille ilmoitettiin tammi–kesäkuussa 2021 kolme kappaletta, mikä on saman verran kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2020.

Seksuaalirikokset lisääntyivät 60 prosentilla

Ilmoitettujen seksuaalirikosten määrä kasvoi tammi–kesäkuussa 2021, mihin vaikutti eniten seksuaalisten ahdistelujen lisääntyminen.

Lukuja selittää osittain rikossarja, jossa sähköpotkulaudalla kulkevat epäillyt löivät ohikulkijoita takaapäin esimerkiksi takapuoleen tai selkään. Tapauksesta on tiedotettu aiemmin 

–  Pääkaupungin seksuaalirikostilastot ovat kuluvana vuonna synkistyneet entisestään. Kasvua on sekä aikuisiin että alaikäisiin kohdistuneissa seksuaalirikoksissa. Erityisesti alaikäisiin kohdistuvat seksuaalirikokset tapahtuvat usein verkossa. Poliisin kyky paljastaa näitä rikoksia riippuu täysin tehtävään osoitetun henkilöstön määrästä, sanoo rikostarkastaja Jari Koski.

Huumausainerikoksissa selvä lasku

Huumausainerikosten määrä laski noin 1 000 rikoksella. Eniten vähenivät huumausaineen käyttörikokset.

– Huumausainerikollisuus on piilorikollisuutta ja tilastoissa näkyvät luvut ovat suoraan verrannollisia siihen, kuinka paljon poliisi on laittanut voimavaroja niiden paljastamiseen, sanoo rikostarkastaja Markku Heinikari.

Tammi-kesäkuun 2021 tilastoista nähdään, että käyttörikosten paljastaminen ei ole ollut poliisin tärkein prioriteetti. Samaan aikaan taas törkeitä huumausainerikoksia kirjattiin edellisvuotta enemmän. Näin ollen tilastoissa näkyvästä huumausaineen käyttörikosten määrän laskusta ei voida suoraan vetää sellaista johtopäätöstä, että huumausaineiden käyttö olisi vähentynyt.

Hälytystehtävät vähenivät

A- ja B-kiireellisyysluokan hälytystehtävät vähenivät kokonaisuudessaan. Sen sijaan kotihälytyksissä oli nousua erityisesti metelitehtävissä.

Perheväkivaltatehtävien määrä pysyi samana verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2020. Tehtävällä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, millä koodilla hätäkeskus on antanut tehtävän poliisille.

– Perheväkivaltatehtävien määrä nousi viime vuonna 2020 ja on pysynyt tällä korona-ajan tasolla. Kotihälytysten metelitehtävien nousukin johtunee siitä, että ihmiset ovat viettäneet aikaansa huomattavasti enemmän kotona, kuin epidemiaa edeltävinä vuosina, toteaa ylikomisario Heikki Porola.

Liikennerikosten määrä laski

Liikennerikosten määrä laski seitsemällä prosentilla. Laskua oli eniten kulkuneuvon kuljettamisissa oikeudetta, rattijuopumuksissa ja törkeissä liikenteen vaarantamisissa.

– Rattijuopumusten määrä, kuten kaikkien liikennerikosten määrä, lisääntyi Helsingissä viime syksyn aikana. Koronalla oli asiaan vaikutusta. Poliisilla oli hyvin resurssia tehdä liikennevalvontaa. Nyt on palattu valvonnan osalta normaaliin. Tämä näkyy liikennerikosten määrän laskuna normaalille tasolle, kun verrataan viime syksyyn, kertoo rikostarkastaja Jari Illukka.

Passeja myönnettiin huomattavasti enemmän kuin vuosi sitten

Poliisi myönsi passeja yli 6 400 kappaletta enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajanjaksona. Myös henkilökorttien määrä lisääntyi yli 6 300 kappaleella. Kaiken kaikkiaan Helsingin poliisi myönsi erilaisia lupia reilut 12 600 kappaletta enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana.

Passien kysynnän kasvuun on vaikuttanut koronapandemia. Suuri määrä passeja jäi uusimatta vuonna 2020, mikä on aiheuttanut ruuhkaa tänä vuonna.

– Asiakaspalveluun on mahdollisuuksien mukaan siirretty työvoimaa muista tehtävistä ja rekrytoitu uusia poliiseja. Tästä huolimatta ajanvarausviiveet ovat olleet pitkiä. Toki kiireelliset lupa-asiat on voinut hoitaa ilman ajanvarausta jonottamalla, vaikka tätä ei edelleenkään suositella pandemiatilanteesta johtuen, toteaa ylikomisario Pekka Kallio.

Poliisin tilastot tammikuu-kesäkuu 2021 Helsingin poliisilaitos
Poliisin tilastot tammikuu-kesäkuu 2021 Helsingin poliisilaitos ulkomaalaisten osuus
Helsingin poliisilaitos Helsinki Liikenne Poliisin lupapalvelut Rikokset ja tutkinta Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta