Antalet brott enligt strafflagen som anmäldes till Helsingforspolisen minskade

Utgivningsdatum 27.7.2021 11.20 | Publicerad på svenska 28.7.2021 kl. 13.51
Nyhet

Den största nedgången i antalet brott enligt strafflagen skedde i kategorin egendomsbrott, när trafikbrott inte beaktas. Även antalet anmälda misshandelsbrott minskade och deras uppklaringsprocent ökade. Däremot ökade antalet sexualbrott.

Antalet egendomsbrott minskade med 12 procent och uppklaringsnivån steg med fyra procentenheter.

Inom egendomsbrott var minskningen störst i kategorierna stöld, bedrägeri och snatteri. Utpressningar, som statistikförs under egendomsbrott, ökade dock, vilket bland annat beror på dataintrånget på Vastaamo som blev känt 2020. På grund av det anmäldes försök till utpressning till Helsingforspolisen ännu under början av året.

Antalet fall av misshandel minskade med sju procent, och deras uppklaringsnivå steg med 13 procent. Mest minskade fallen av misshandel på privata platser, dvs. med drygt 17 procent.

Antalet fall av våld i nära relationer minskade något, eller med cirka 50 fall.

– Även om statistiken visar att fallen av våld i nära relationer har minskat en aning, är detta fortfarande ett kännbart problem i vårt samhälle. Det handlar om dold brottslighet, som ofta sker inom hemmets väggar, säger kriminalinspektör Jari Koski.

Polisen hänvisar alla offer för våld i nära relationer till kretsen av hjälpande tjänster. Även brottsmisstänkta erbjuds möjlighet att söka sig till tjänster där man får hjälp med att sluta ta till våld.

I januari–juni 2021 anmäldes tre fall av brott mot liv till polisen, vilket är lika många som under motsvarande period 2020.

Antalet sexualbrott ökade med 60 procent

Antalet anmälda sexualbrott ökade i januari–juni 2021. Ökningen påverkades främst av ett ökat antal fall av sexuellt ofredande.

Siffrorna förklaras delvis av en brottsserie där de misstänkta åkte på elsparkcykel och bakifrån slog till personer de passerade t.ex. i baken eller ryggen. Om detta har rapporterats tidigare 

–  Huvudstadsregionens statistik över sexualbrott har blivit än dystrare än förut under innevarande år. En ökning har skett i sexualbrott riktade såväl mot vuxna som mot minderåriga. I synnerhet sexualbrott riktade mot minderåriga sker ofta på nätet. Polisens förmåga att avslöja dessa brott beror helt på mängden personal som anvisas för uppgiften, säger kriminalinspektör Jari Koski.

Narkotikabrotten minskar klart

Antalet narkotikabrott minskade med cirka 1 000 fall. Mest minskade fallen av straffbart bruk av narkotika.

– Narkotikabrottsligheten är dold brottslighet och siffrorna i statistiken står i direkt proportion till hur mycket resurser polisen har satsat på att avslöja dem, säger kriminalinspektör Markku Heinikari.

Statistiken från januari–juni 2021 visar att avslöjande av straffbart bruk av narkotika inte har haft högsta prioritet hos polisen. Under samma period registrerades däremot fler grova narkotikabrott än året innan. Det innebär att vi av minskningen av antalet fall av straffbart bruk av narkotika som syns i statistiken inte direkt kan dra slutsatsen att bruket av narkotika har minskat.

Utryckningarna minskade

Antalet utryckningar i skyndsamhetsklasserna A och B minskade som helhet. Däremot ökade hemlarmen, särskilt i frågor relaterade till oljud.

Antalet uppdrag på grund av familjevåld hölls på samma nivå som under motsvarande period 2020. Med uppdrag avses i det här sammanhanget med vilken kod nödcentralen har gett polisen uppdraget.

– Antalet uppdrag på grund av familjevåld ökade i fjol och har hållit sig på denna coronatidens nivå. Även ökningen av de oljudsrelaterade hemlarmsuppdragen torde bero på att folk har tillbringat klart mera tid hemma nu än under åren före epidemin, konstaterar överkommissarie Heikki Porola.

Antalet trafikbrott minskade

Antalet trafikbrott minskade med sju procent. Störst var minskningen i kategorierna förande av fortskaffningsmedel utan behörighet, rattfylleri och grovt äventyrande av trafiksäkerheten.

– Förra hösten ökade antalet rattfyllerier, liksom alla trafikbrott, i Helsingfors. Coronapandemin hade sin inverkan. Polisen hade gott om resurser för trafikövervakning. Nu är vi tillbaka i normalläget vad gäller övervakningen. Detta märks i form av en nedgång till den normala nivån av antalet trafikbrott, jämfört med förra hösten, säger kriminalinspektör Jari Illukka.

Pass beviljades klart fler än ett år tillbaka

Polisen beviljade över 6 400 fler pass än under motsvarande period året innan. Även antalet identitetskort ökade med över 6 300 stycken. Totalt beviljade Helsingforspolisen drygt 12 600 fler tillstånd av olika slag än under motsvarande period året innan.

Coronapandemin har påverkat uppgången i efterfrågan på pass. Ett stort antal pass blev inte förnyade 2020, vilket har lett till rusning i år.

– Arbetskraft har i möjligaste mån överförts till kundservicen från andra uppgifter och nya poliser har rekryterats. Trots det har fördröjningarna i tidsbokningen varit långa. Brådskande tillståndsärenden har ändå kunnat skötas utan tidsbokning genom köande, trots att detta fortfarande inte rekommenderas på grund av pandemiläget, konstaterar överkommissarie Pekka Kallio.

Polisens statistik 2021 januari-juni polisinrättningen i Helsingfors
Polisens statistik 2021 januari-juni polisinrättningen i Helsingfors andel utlänningars del
Brott och utredning Helsingfors Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors Tillståndtjänst Trafik Övervakning och larmverksamhet