Sköt tillstånds- och brottsärenden hos polisen på nätet

Utgivningsdatum 19.3.2021 9.33
Nyhet

Polisen uppmanar alla att sköta ärenden via polisens nättjänst på grund av coronaläget.

Tillstånds- och brottsärenden kan ofta skötas på distans eller handläggas på nätet. Om ärendet kräver ett personligt besök ber polisen att kunderna bokar tid i förväg. 

- På vissa polisstationer har tidsbokningen blivit överbelastad. I sådana fall lönar det sig vänta till lite senare och sedan se på nytt om det finns nya lediga tider. På grund av det rådande coronaläget är det inte möjligt att köa inomhus på alla ställen, säger överinspektör Timo Perälä på Polisstyrelsen.

Förutom inlämnande av elektronisk brottsanmälan kan brottsärenden till en del även handläggas på distans. Men om polisen kallar till förhör personligen är det nödvändigt att komma. Om det finns ett hälsohinder eller annat hinder för besöket ber polisen att kontakta avsändaren av kallelsen.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Tillståndtjänst