Poliisi määräsi jälleen sanktioita jalkakäytävillä ajamisesta

Julkaisuajankohta 5.10.2022 11.32
Uutinen

Poliisi määräsi lukuisia liikennevirhemaksuja ja huomautuksia suojattomien tienkäyttäjien liikennekäyttäytymisen valvontapäivänä 3.10. 2022. Sanktioita annettiin muun muassa jalkakäytävällä ajeleville polkupyöräilijöille sekä kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajille.

- Valitettavasti huomautettavaa löytyi kaikkien tienkäyttäjäryhmien toiminnasta. Eniten puututtavaa löytyi jälleen jalkakäytävillä, joilla liikkui sinne kuulumattomia ajoneuvoja kuljettajineen, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta sanoo.

Polkupyöräilijöille annettiin yhteensä 352 huomautusta tai liikennevirhemaksua, joista valtaosa johtui jalkakäytävällä tai punaisia päin ajamisesta. 

Kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajille annettiin 158 sanktiota pääasiassa jalkakäytävällä ajamisesta. Jalankulkijat syyllistyivät 47 kertaa päin punaista valoa kävelemiseen.

Väistämisvelvollisuuksien laiminlyönneistä suojateillä ja pyöräteiden jatkeilla annettiin moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettajille yhteensä 64 huomautusta ja sakkoa
Kallio muistuttaa, että vain alle 12-vuotias saa ajaa polkupyörää jalkakäytävällä. Hänkin ainoastaan siinä tapauksessa, ettei siitä aiheudu huomattavaa haittaa jalankululle. 

Lisäksi sellaista itsestään tasapainottuvaa kevyttä sähköajoneuvoa, joka pysyy tasapainossa myös silloin, kun ajoneuvo ei liiku tai siinä ei ole kuljettajaa, saa kuljettaa myös jalkakäytävällä. Tällöin kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku. 

Valvontapäivän tavoitteena oli valvoa suojattomien tienkäyttäjien liikennekäyttäytymistä ja turvallisuutta. 

Valvonnassa puututtiin sellaiseen liikennekäyttäytymiseen, joka vaaransi lähinnä jalankulkijoiden, polkupyöräilijöiden ja kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajien turvallisuutta. Erityisesti valvontaa keskitettiin liikennevalojen noudattamiseen ja jalkakäytävällä ajamiseen.