Polisen utfärdade åter sanktioner för körning på trottoar

Utgivningsdatum 5.10.2022 11.32
Nyhet

Polisen påförde ett flertal avgifter för trafikförseelse och utfärdade anmärkningar på övervakningsdagen för oskyddade trafikanters trafikbeteende 3.10.2022. Sanktioner delades ut bland annat till cyklister och förare av lätta elfordon som körde på trottoar.

– Tyvärr fanns det något att anmärka i beteendet hos alla grupper av trafikanter. De flesta ingripande gjordes återigen på trottoarer där det rörde sig fordon med förare som inte skulle vara där, säger polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen.

Till cyklister utfärdades totalt 352 anmärkningar eller avgifter för trafikförseelser. Merparten av dem berodde på att cyklisten körde på trottoar eller mot rött ljus. 

Förare av lätta elfordon fick 158 sanktioner främst för körning på trottoar. Fotgängare gjorde sig 47 gånger skyldiga till att gå mot rött ljus.

Totalt 64 anmärkningar och böter gavs till förare av motordrivna fordon för försummelse av väjningsplikten vid övergångsställen och cykelöverfarter.

Kallio påminner om att endast personer under 12 år får cykla på trottoaren. Men även de får göra det endast i det fall att det inte medför betydande olägenheter för fotgängare. 

Dessutom får ett självbalanserande lätt elfordon som förblir balanserat även när fordonet inte rör sig eller inte har en förare också köras på trottoar. I detta fall ska föraren ge fotgängare fri passage. 

Syftet med övervakningsdagen var att övervaka oskyddade trafikanters trafikbeteende och säkerhet. 
Vid övervakningen ingrep polisen i sådant trafikbeteende som äventyrade säkerheten för i första hand fotgängare, cyklister och förare av lätta elfordon. Övervakningen var särskilt inriktad på trafikanters iakttagande av trafikljus och på körning på trottoar.