Poliisi tarkasti 270 räjäytystyömaata valvontaviikolla

Julkaisuajankohta 20.9.2023 12.57
Uutinen

Poliisi tarkasti valtakunnallisen räjäytystyömaiden valvontaviikon aikana, 4.9. -10.9.2023, yhteensä 270 räjäytystyömaata. Tarkastuksia tehtiin yhteistyössä aluehallintovirastojen (AVI) kanssa.

Valvontaviikon tarkoituksena oli riskianalyysiin perustuen tarkastaa räjäytystyömaita ja kiinnittää huomiota erityisesti räjähteiden turvalliseen säilyttämiseen ja käyttöön työmailla. Poliisi tarkasti samalla panostajien pätevyyskirjoja. Valvonnan tavoitteena oli myös käydä keskustelua toimijoiden kanssa sekä puuttua tehokkaasti mahdollisesti havaittuihin epäkohtiin.

Tarkastukset kohdistettiin pääsääntöisesti työmaihin, joista poliisille oli tehty ilmoitus räjäytystyöstä. Tarkastettavia työmaita oli yhteensä 270 eri poliisilaitoksien alueella.

Asutulla alueella tapahtuvissa räjäytystöissä tarkastettiin, että määräysten mukaiset vaatimukset täyttyvät. Valvonnassa tarkastettiin työmaan turvallisuussuunnitelma, räjäytyssuunnitelma ja tarvittaessa työmaasuunnitelma. Valvonnassa varmistettiin panostajien pätevyysasiakirjat ja niiden voimassaolo.

Huomautuksia annettiin 20 kpl (viime vuonna 22 kpl) ja toimenpiteisiin johtavia ilmoituksia laadittiin 3 kpl (viime vuonna 1 kpl). Poliisi käytti tarkastuksiin työaikaa yli 700 tuntia.

Poliisihallitus Poliisin ennalta estävä toiminta Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta