Polisen granskade 270 sprängarbetsplatser under övervakningsvecka

Utgivningsdatum 20.9.2023 12.57
Nyhet

Under en riksomfattande övervakningsvecka 4. - 10.9.2023 granskade polisen sammanlagt 270 sprängarbetsplatser. Granskningarna utfördes i samarbete med regionförvaltningsverken (RFV).

Syftet med övervakningsveckan var att utifrån en riskanalys granska sprängplatser och fästa särskild uppmärksamhet vid säker förvaring och användning av sprängämnen på byggplatser. Polisen inspekterade samtidigt kompetensbreven för laddare. Syftet med övervakningen var också att föra diskussioner med aktörerna och effektivt ingripa eventuella upptäckta missförhållanden.

Granskningarna riktades i regel till de arbetsplatser om vilka det hade gjorts en anmälan om sprängarbete till polisen. Antalet granskade arbetsplatser uppgick till sammanlagt 270 inom de olika polisinrättningarnas område.

Vid sprängningsarbeten på bebodda områden granskades att kraven enligt föreskrifterna uppfylls. Vid övervakningen granskades arbetsplatsernas säkerhetsplan och sprängningsplan samt vid behov arbetsplatsplanen. Vid övervakningen kontrollerades kompetenshandlingarna för laddare och giltigheten av dem.

Det gjordes 20 anmärkningar (i fjol 22 stycken) och tre anmälningar som leder till åtgärder (i fjol gjordes en anmälan). Polisen använde över 700 timmar arbetstid för granskningarna.

Nyheter Polisens förebyggande arbete Polisstyrelsen Övervakning och larmverksamhet