Poliisi turvaa vapun yleisen järjestyksen ja turvallisuuden

Julkaisuajankohta 29.4.2021 12.25
Uutinen

Poliisi toivoo, että ihmiset noudattaisivat annettuja ohjeita ja alueellisia rajoituksia niin itsensä, läheistensä kuin koko yhteiskunnan takia eikä poliisin tarvitsisi vappuna puuttua kiellettyihin kokoontumisiin. - Vastuullinen käyttäytyminen lähtee meistä jokaisesta itsestämme, poliisiylitarkastaja Vesa Pihajoki Poliisihallituksesta sanoo.

Vältä lähikontakteja vappuna

Poliisi kannustaa viettämään vappua tänäkin vuonna lähikontakteja ja kokoontumisia vältellen. 

- Poliisin tehtäviin kuuluu valvoa kokoontumisrajoitusten noudattamista ja siksi poliisi puuttuu vappunakin mielenosoitusten ja muiden kokoontumislaissa säädettyjen yleisten kokousten järjestämiseen, Vesa Pihajoki sanoo. 

Niillä alueilla, joilla on voimassa olevia kokoontumisrajoituksia, yleisten kokousten, mielenosoitusten ja yleisötilaisuuksien järjestäminen on rajoitettu joko kokonaan tai merkittävin henkilörajoituksin. 

Näiden lisäksi ihmisten tulisi suositusten mukaan välttää kaikkea sellaista toimintaa, jossa useat ihmiset viettävät samassa paikassa aikaa yhdessä eikä kyse ole pienessä lähipiirissä tapahtuvasta toiminnasta. 

Vaikka tällaiset muut väenkokoontumiset eivät kuulu kokoontumisrajoitusten piiriin, koska niissä ei ole kyse kokoontumisvapauden käyttämisestä, on näissäkin edelleen vahvana suosituksena välttää lähikontakteja. 

Voimassa olevat rajoitukset sekä viranomaisten antamat suositukset voivat näkyä ihmisten, varsinkin nuorten, jaksamisessa ja turhautumisessa. Tämän vuoksi ihmisten halu noudattaa terveysturvallisuuteen tähtääviä rajoituksia ja suosituksia saattaa vähentyä varsinkin vappuna, Pihajoki sanoo.

Poliisi mukana valtioneuvoston vappukampanjassa

Poliisi osallistuu valtioneuvoston kanslian koordinoimaan vappuviestintäkampanjaan. Sen teemoina ovat vapun viettäminen omassa kuplassa sekä kehotus noudattaa oman alueen ohjeita ja rajoituksia.

Etusivun uutinen Poliisihallitus Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta