Polisen upprätthåller allmän ordning och säkerhet under valborg

Utgivningsdatum 29.4.2021 12.25
Nyhet

Polisen önskar att alla ska följa de anvisningar och regionala restriktioner som utfärdats såväl med tanke på sitt eget, sina anhörigas och hela samhällets bästa, och att polisen inte behöver ingripa i förbjudna sammankomster. – Ansvarsfullt beteende börjar med oss själva, säger Vesa Pihajoki, polisöverinspektör på Polisstyrelsen.

Undvik närkontakter på valborg

Polisen uppmuntrar alla att fira valborg även i år så att de undviker närkontakter och sammankomster. 

– Det hör till polisens uppgifter att övervaka att restriktionerna gällande sammankomster följs, och därför kommer polisen även under valborg att ingripa i anordnandet av demonstrationer och övriga sammankomster som föreskrivs i lagen om sammankomster, säger Vesa Pihajoki. 

I områden med gällande restriktioner för sammankomster är anordnandet av allmänna sammankomster, demonstrationer och offentliga tillställningar begränsat antingen helt eller med betydande begränsningar gällande antalet personer. 

Utöver dessa, bör man enligt rekommendationerna undvika alla sådana aktiviteter där många människor tillbringar tid tillsammans på samma plats och det inte handlar om en sammankomst inom den närmaste kretsen. 

Även om dylika andra folksamlingar inte omfattas av sammankomstbegränsningarna, eftersom de inte handlar om utövandet av mötesfriheten, gäller även för dem en stark rekommendation om att undvika närkontakter. 

De gällande restriktionerna och myndigheternas rekommendationer kan återspeglas i frustration och i sättet på vilket människorna och särskilt ungdomarna orkar hantera situationen. Av den här orsaken är det möjligt att människornas vilja att följa begränsningarna som gäller hälsosäkerheten minskar speciellt under valborg, säger Pihajoki.

Polisen deltar i statsrådets valborgskampanj

Polisen deltar i valborgskommunikationskampanjen som koordineras av statsrådets kansli. Kampanjens teman är att fira valborg i en egen bubbla och en uppmaning att iaktta anvisningarna och begränsningarna i den egna regionen.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Övervakning och larmverksamhet