Poliisikoulutuksen tilasta selvitys

Julkaisuajankohta 4.4.2023 10.54
Uutinen
Poliisiopiskelijoita pöydän äärellä, kirjaa lukemassa. Etualalla poliisin hihamerkki, jossa miekkatunnus.

Poliisihallitus käynnistää poliisikoulutuksen kehittämistarpeita koskevan selvityksen. Selvitys tilataan HAUS Kehittämiskeskus Oy:ltä. Selvitys koskee poliisin tutkintoja (AMK, YAMK, YH, högre YH) ja poliisin täydennyskoulutusta.

Selvitystyö on kaksivaiheinen. Peruskoulutuksen tilaa koskeva osuus valmistuu 31.8.2023 mennessä ja täydennyskoulutuksen tila 31.1.2024 mennessä. 

Yhteiskunnan muutokset, uudet uhkat ja poliisikoulutuksesta saadut palautteet asettavat poliisille uusia osaamisvaatimuksia. Selvityksen tarkoituksena on arvioida, miten hyvin poliisin tutkintokoulutus tuottaa työelämässä tarvittavaa osaamista ja vastaa yhteiskunnan kehityksen tarpeisiin.

Selvitys huomioi esimerkiksi alueelliset ja kielelliset tarpeet, monimuotoisuuden ja valmistuneiden poliisien kiinnostuksen eri tehtäviin. Selvityshenkilöt arvioivat myös valintamenettelyä ja valintaperusteita mahdollisten erilaisten koulutuspolkujen ja opiskelijoiden poliisityöhön soveltuvuuden näkökulmista. 

Selvityksen toinen vaihe kohdistuu täydennyskoulutuksen ja osaamisen hallinnan nykytilaan ja kehittämistarpeisiin. Tässä vaiheessa arvioidaan esimerkiksi erilaisten urapolkujen tarvetta. Loppuraportti sisältää kehittämisehdotukset mahdollisine kustannusvaikutuksineen.

Selvityshenkilön työtä tukee osaamisen kehittämisen ja poliisikoulutuksen asiantuntijoista koostuva sihteeristö, jossa on edustajat Poliisiammattikorkeakoulusta ja Poliisihallituksesta.

Etusivun uutinen Poliisihallitus Poliisikoulutus Poliisin toiminta ja kehittäminen Uutinen