Utredning av läget för polisutbildningen

Utgivningsdatum 4.4.2023 10.54
Nyhet
Polisstudenter som studerar vid sina skrivbord. I förgrunden syns en polisbricka med polisens svärdslogo.

Polisstyrelsen inleder en utredning om utvecklingsbehov inom polisutbildningen. Utredningen beställs av HAUS Kehittämiskeskus Oy. Utredningen gäller polisexamina (AMK, YAMK, YH, högre YH) och fortbildning för poliser.

Utredningsarbetet utförs i två faser. Avsnittet om tillståndet för den grundläggande utbildningen ska bli färdigt senast 31.8.2023 och om tillståndet för fortbildningen senast 31.1.2024. 

Förändringar i samhället, nya hot och respons på polisutbildningen ställer nya kompetenskrav på polisen. Syftet med utredningen är att bedöma hur väl polisens examensutbildning ger den kompetens som behövs i arbetslivet och motsvarar samhällsutvecklingens behov.

Utredningen tar bland annat hänsyn till regionala och språkliga behov, mångfald och utexaminerade polisers intresse för olika uppgifter. Utredningspersonerna ska även bedöma urvalsprocessen och urvalsgrunderna med tanke på eventuella olika utbildningsvägar och studerandes lämplighet för polisarbetet. 

Den andra fasen av utredningen fokuserar på nuläget och utvecklingsbehoven för fortbildning och kompetenshantering. I denna fas görs en bedömning till exempel av behovet av olika karriärvägar. Slutrapporten innehåller utvecklingsförslag med möjliga kostnadseffekter.

Utredningspersonen får stöd i sitt arbete av ett sekretariat som består av sakkunniga inom kompetensutveckling och polisutbildning, där representanter för Polisyrkeshögskolan och Polisstyrelsen ingår.

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen Polisutbildning Startsidans stor nyhet