Poliisin blogi: Korona-aika muuttanut toimistotyötä

Julkaisuajankohta 3.9.2021 9.55
Uutinen

Kun toimistotyön käytäntöjä mietitään, kannattaa korona-ajan kokemukset ottaa huomioon.

- Olemme huomanneet, että korona-ajan toimintatavoilla on ollut vaikutusta muun muassa sairauspoissaolojen vähenemiseen. Myös videoneuvotteluja on opittu tehokkaasti käyttämään, joten virkamatkoja korvataan varmaan jatkossakin videoneuvotteluilla.

Näin pohtii Poliisihallituksen neuvottelupäällikkö Minna Gråsten poliisin verkkosivulla julkaistussa blogissaan. 

Korona on laittanut Gråstenin mukaan poliisinkin sopeutumiskyvyn koetukselle.

- Vaikka poliisissa on totuttu toimimaan yllättävissä tilanteissa, tämä on ollut meillekin ainutlaatuinen koettelemus. Poliisin sopeutumiskyky on osoittautunut hyväksi, mutta edelleen voimme oppia ja kehittää toimintaamme, Gråsten toteaa blogissaan. 

Monipaikkainen työ työnantajan kilpailuvaltti

Valtiovarainministeriö on äskettäin julkistanut monipaikkaista työtä koskevan strategian. Strategiassa on kaksi sellaista linjausta, jotka Gråstenin mukaan ohjaavat työn kehittymistä myös poliisissa. 

- Ensinnäkin, jos työtehtävät sen vain mahdollistavat, monipaikkainen työ on samanarvoista kuin toimistolla tehtävä työ. Toiseksi valtiolla kokoaikainen etätyö ei ole tavoitteena. Mielestäni nämä linjaukset ovat hyviä lähtökohtia työn kehittämiselle. 

Työn tekemisen paikkariippumattomuus on Gråstenin mukaan työnantajalle kilpailuvaltti, kun tehtäviin haetaan parasta osaamista markkinoilta. Monipaikkaisella työllä voidaan vaikuttaa siihen, että paras osaaminen on mahdollista saada, vaikka parhaan osaajan elämänpiiri olisikin suhteellisen kaukana toimistolta. 

Keskustelua henkilöstön oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden kokemuksista tarvitaan

- Henkilöstön työssä jaksamista sekä työn ja yksityiselämän yhteensovittamista on mahdollista tukea monipaikkaisella työllä. Kodin ja toimiston välisen liikenteen vähenemisellä on luonnollisesti merkitystä ympäristönkin kannalta. 

Jatkossakin on kuitenkin Gråstenin mukaan muistettava, että monipaikkainen työ ei sovellu samalla tavalla kaikkiin tehtäviin. Monipaikkaisen työn käytännöt ja etäjohtaminen tarvitsevat vielä kehittämistä.

- Tätä keskustelua on työyhteisössä käytävä avoimesti ja läpinäkyvästi, jotta henkilöstön kokemus oikeudenmukaisuudesta ja tasapuolisuudesta toteutuu. Samalla on hyvä miettiä niitä keinoja, joilla monipaikkaisen työn mahdollisuuksia voitaisiin edistää myös niissä tehtävissä, joissa se ei tällä hetkellä ole mahdollista esimerkiksi teknisistä tai työvälineisiin liittyvistä syistä.  

Etusivun uutinen Poliisihallitus Poliisin toiminta ja kehittäminen Uutinen