Polisens blogg: Coronatiden har ändrat på kontorsarbetet

Utgivningsdatum 3.9.2021 9.55
Nyhet

När man överväger förfarandena för kontorsarbete lönar det sig att ta erfarenheterna från coronatiden i beaktande.

- Vi har kunnat konstatera att verksamhetssätten under coronatiden har bland annat bidragit till färre sjukfrånvaron. Vi har också lärt oss att utnyttja videokonferenser effektivt, vilket betyder att tjänsteresor sannolikt kommer att ersättas med videokonferenser även i framtiden.

De här funderingarna framför Polisstyrelsens förhandlingschef Minna Gråsten i sin blogg som publicerats på polisens webbplats. 

Enligt Gråsten har coronaviruset satt även polisens anpassningsförmåga på prov.

– Även om polisen är van vid att agera i överraskande situationer har detta varit en unik prövning även för oss. Polisens anpassningsförmåga har visat sig vara god, men vi kan fortfarande lära oss och utveckla vår verksamhet", konstaterar Gråsten i sin blogg. 

Multilokalt arbete en konkurrensfördel för arbetsgivaren

Finansministeriet har nyligen gett ut en strategi för multilokalt arbete. Strategin innehåller två sådana riktlinjer som enligt Gråsten styr utvecklingen av arbetet även vid polisen. 

- För det första, om arbetsuppgifterna tillåter detta, är multilokalt arbete likvärdigt med det arbete som utförs på kontoret. För det andra är det inte ett mål att arbeta heltid på distans hos staten. Jag anser att dessa riktlinjer är bra utgångspunkter för utveckling av arbetet. 

Enligt Gråsten är arbetets platsoberoende en konkurrensfördel för arbetsgivaren när man söker den bästa kompetensen på marknaden till arbetsuppgifterna. Genom multilokalt arbete är det möjligt att påverka möjligheterna att få den bästa kompetensen, även om personen med den bästa kompetensen bor relativt långt borta från kontoret. 

Det behövs en debatt om personalens upplevelser av rättvisa och jämlikhet

- Genom multilokalt arbete är det möjligt att stödja de anställda så att de har bättre ork i arbetet och även lättare att samordna arbetet och privatlivet. Mindre trafik mellan hem och kontor är naturligtvis också viktigt ur en miljöaspekt, konstaterar Gråsten i sin blogg. 

Enligt Gråsten gäller det dock att även i fortsättningen komma ihåg att multilokalt arbete inte lämpar sig på samma sätt för alla uppgifter. Praxis och ledning på distans av multilokalt arbete behöver utvecklas mer.

- Denna diskussion måste föras på ett öppet och transparent sätt i arbetsgemenskapen för att de anställda ska uppleva att den är rättvis och jämlik. Samtidigt är det bra att fundera på olika sätt att främja möjligheterna till multilokalt arbete även i de uppgifter där detta för närvarande inte är möjligt, till exempel av tekniska skäl eller arbetsredskapsskäl. 

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet