Poliisin kohdistunut uhka on lieventynyt ja varautumista kevennetään

Julkaisuajankohta 15.2.2022 12.14
Uutinen

Poliisiin viime päivinä kohdistunut uhka on lieventynyt, minkä vuoksi poliisi keventää varautumistaan. Poliisin päivitetyn tilannearvion mukaan poliisin asiakaspalvelussa ja muussa toiminnassa voidaan palata varautumisen tehostamista edeltäviin käytänteisiin.

Uhkatilanteen aktiivinen selvittäminen jatkuu edelleen, mutta tilanne ei ole tällä hetkellä siten konkreettinen ja akuutti, että se edellyttäisi päivittäistoiminnasta poikkeavien varautumistoimenpiteiden jatkamista. Poliisi kuitenkin seuraa tilannetta aktiivisesti edelleen ja turvallisuusorganisaationa poliisilla on jatkuva valmius reagoida äkillisiinkin turvallisuutta vaarantaviin tilanteisiin.

Poliisi ei edelleenkään voi avata tarkemmin organisaatioonsa kohdistuvan uhan laatua. Myöskään varautumistoimenpiteistä ei voida antaa yksityiskohtaista tietoa. Tämän estävät julkisuuslain säännökset, joiden perusteella kyseiset tiedot ovat luottamuksellisia tai salassa pidettäviä.

Poliisi kiittää henkilöstöään vastuullisesta toiminnasta ja poliisitehtävien tinkimättömästä hoitamisesta poikkeuksellisessa tilanteessa. Myös poliisin toimipisteillä asioineet ansaitsevat kiitoksen kärsivällisyydestään, kun turvatoimet ovat hidastaneet asiointia.

Poliisi ei tiedota asiasta enempää.

Etusivun uutinen Poliisihallitus Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta