Hotet mot polisen har mildrats och beredskapen lättas

Utgivningsdatum 15.2.2022 12.14
Nyhet

De senaste dagarnas hot mot polisen har mildrats, varför polisen lättar på sin beredskap. Enligt polisens uppdaterade lägesbedömning kan polisens kundtjänst och övriga verksamheter återgå till den praxis som föregick innan förstärkningen av beredskapen.

Den aktiva klarläggningen av hotet pågår fortfarande, men situationen är för närvarande inte så konkret och akut att den skulle kräva fortsatta beredskapsåtgärder som avviker från den dagliga verksamheten. Polisen fortsätter dock att aktivt följa situationen och som säkerhetsorganisation är polisen ständigt beredd att bemöta även plötsliga situationer som äventyrar säkerheten.

Polisen kan fortfarande inte detaljera arten på hotet mot sin organisation. Detaljerad information kan heller ej ges om beredskapsåtgärderna. Detta förhindras av offentlighetslagens bestämmelser som gör sådan information konfidentiell eller sekretess belagd.

Polisen tackar sin personal för deras ansvarsfulla handling och kompromisslösa utförande av sina polisuppgifter i en exceptionell situation. Också de som uträttat ärenden i polisstationerna förtjänar beröm för sitt tålamod, eftersom säkerhetsåtgärderna har fördröjt på uträttningstiden. 

Polisen meddelar inte mer om ärendet.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Övervakning och larmverksamhet