Poliisin kykyä kaikkien turvaamiseen olisi vahvistettava

Julkaisuajankohta 23.9.2022 15.21
Uutinen

Poliisin toimintaan kohdistuu parhaillaan useita jopa eri suuntaan vetäviä voimia. Geopoliittisen tilanteen johdosta varautumista on jouduttu tehostamaan. Samaan aikaan poliisi valmistelee yhdessä sisäministeriön kanssa suunnitelmaa toiminnan ja talouden vakauttamisesta sekä lyhyen aikavälin sopeuttamisesta.

Ristiriitaista tilannetta pohti poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen puheessaan Poliisiammattikorkeakoulussa Tampereella järjestetyssä poliisien valatilaisuudessa perjantaina 23.9.2022.

Hallitus julkisti kuun alussa talousarvioesityksensä ensi vuodelle. Poliisin edellytykset onnistua tehtävässään ovat vähintäänkin kohtuulliset. Poliisimiesten määrä pyritään säilyttämään hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti 7500:ssa eli nykyisessä tasossa. Sopeuttamistarve ensi vuodelle on kuitenkin poliisin arvion mukaan edelleen noin 14-15 miljoonaa euroa. 

Samaan aikaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on muuttanut turvallisuusympäristömme perusteellisesti ja pysyvästi. 

- Yhteiskunnan kannalta olisi välttämätöntä, että poliisia kohtaan tunnettua luottamusta ja poliisin kykyä turvata kaikkia pystyttäisiin vahvistamaan: kaikissa tilanteissa, valtakunnallisesti ja tasapuolisesti, myös poikkeusoloissa, Kolehmainen korosti puheessaan.

- Tätä tukisi se, että poliisin rahoituksesta voidaan tehdä pitkäjänteisiä ja ennustettavia päätöksiä, lainsäädäntömuutoksissa huomioidaan kustannusvaikutukset täysimääräisesti ja ydintehtäviin kuulumattomat tehtävät siirretään muualle. Poliisille tarvitaan lisäksi reservi tukemaan operatiivista kykyä poikkeusoloissa ja pitkäkestoisissa häiriötilanteissa.
Kolehmaisen mukaan kaikki edellä kuvatut toimenpiteet ovat luonnollisesti sellaisia, että ne edellyttävät poliittista keskustelua ja poliittisia päätöksiä. 

- Poliisin roolina on tuoda esiin oma näkemyksensä sisäisen turvallisuuden asiantuntijana, hän korosti.

Eettinen vala korostaa poliisin toiminnan vastuuta

 Noin 100 poliisia kokoontui perjantaina 23.9.2022 Poliisiammattikorkeakouluun Tampereelle antamaan poliisin eettisen valan. Valan otti vastaan poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen.

Pääosa valan antavista poliiseista on valmistunut vuosina 2020 ja 2021.
Eettisen valan tarkoituksena on saada poliisit entistä selvemmin tiedostamaan ja sisäistämään ne arvot ja hyvät toimintatavat, joita poliisilta odotetaan Suomessa. 

Vala ei ole juridisesti sitova, mutta sen antamisella halutaan korostaa poliisina toimimisen vastuullisuutta. Eettisen valan antavat poliisit lupaavat muun muassa kunnioittaa jokaisen ihmisarvoa ja oikeuksia sekä käyttäytyä rehdisti ja auttavaisesti.

Poliisin eettinen vala järjestettiin ensimmäisen kerran tammikuussa 2001.

Etusivun uutinen Poliisihallitus Poliisin toiminta ja kehittäminen Uutinen